De ANVR heeft zich samen met influencing agency in travel Cherry LAB, gebogen over hoe we reizen in 2025 voor het trendrapport Travel Experience Tomorrow. Travel Experience Tomorrow geeft onderbouwing, inzicht en handvatten door handige top 5 of 10 lijstjes van travel needs, travel experiences, succesfactoren van disruptors en to do’s. Wat drijft toeristisch en zakelijk reizigers in 2025 en hoe speel je daar als reisonderneming future proof op in?

Travel Experience Tomorrow

Travel Experience Tomorrow is een aanvulling op het ANVR-rapport Travel Tomorrow. Waar dit rapport inzicht geeft in welke behoeften reizigers hebben en hoe je die door vertaalt naar een verdienmodel blijkt uit Travel Tomorrow hoe de reiziger zijn reis wenst te organiseren in de toekomst (customer journey).

Er worden op basis van macrofactoren (Our World) en consumentenwaarden (Travel Needs) een aantal reisbelevingen geschetst die bepalend gaan zijn voor hoe we reizen in 2025.

 • All-exclusive bucketlists
 • Renew yourself on the go
 • Travel to challenge
 • Lost in travel
 • Mystery travel
 • Travel la vida local
 • Home away from home
 • Collecting karma
 • Travel to work
 • Work less, play more

Allemaal interessante termen, maar nog veel meer van belang is de vraag hoe je deze Travel Experiences in een vernieuwend businessmodel zou kunnen gieten. De werkwijze om daar te komen is helder toegelicht in dit rapport. Er wordt eerst onderzocht welke visie visionairs hebben op het gebied van ondernemen, daarbij worden vier factoren benoemd:

1 Technologie voorop

Tech als middel om consumenten te bedienen en hun behoeften te beantwoorden, geen op zichzelf staand doel.

2 Verduurzaming

Van MVO naar impact branding waarbij de prijs in balans moet zijn met de impact die het product of de beleving op de omgeving heeft.

3 Zelforganiserende consument

De consument wordt zelforganiserend. Deze ontwikkeling is natuurlijk al langer gaande en neemt voortdurend andere vormen aan.

4 Nieuw verdienmodel

Er ontstaat een nieuwe economie met nieuwe verdienmodellen. Deze werden eerst nog als diruptors gezien, maar vertegenwoordigen steeds vaker de status quo. Slim ondernemen en slim geld verdienen/reisproducten verkopen.

Deze factoren zijn vervolgens doorvertaald naar 5 criteria waarop 20 ‘on trend’ reisondernemingen zijn geanalyseerd. Door het product of de dienst te beschrijven, het doel, de rol van de reiziger, de rol van de technologie en het businessmodel. Hoe vullen succesvolle on trend businessmodellen in 2016 deze factoren al in en wat kunnen reisondernemingen er van leren (Disrupting Businesses).

 • Ontwikkelingen producten/diensten
  Bemiddelen is belangrijker dan eigen producten aanbieden of inkopen. Bemiddelingsplatformen bouwen een business rondom curatie van producten die worden verpakt in een peer-to-peer jasje als reisbelevingen. Content en apps zijn vaak het vertrekpunt.
 • Doel bedrijf
  De belangrijkste doelen van ondernemingen zijn mensen bij elkaar brengen, overzicht geven, curatie op prijs en reisbelevingen en spontaniteit en verrassing in reizen terug brengen.
 • Rol reiziger
  In veel verdienmodellen of onderdelen van verdienmodellen is de reiziger ‘facilitator’ of ‘cocreator’. Zonder consument geen aanbod en geen onderneming. Reizigers nemen dus de rol van producent op zich, maar fungeren bijvoorbeeld ook als reisgids.
 • Rol technologie
  De rol van technologie wordt ondersteunend om aan de behoeften te kunnen voldoen: technologie zorgt voor vertrouwen, verbinding en spontaan en stressloos reizen door real time persoonlijke aanbiedingen op basis van locatie GPS. Technologie zorgt tevens voor snelheid, efficiëntie, kostenbesparing en duurzaamheid.

Deze bedrijven zijn zowel Nederlands als internationaal: onder andere de successen van Airbnb, Srprs.me, Hotel Tonight, Kayak, Paperflies, Favoroute worden bekeken.

Welke succesfactoren zijn er te delen en welke tips op te volgen voor een future proof business model in 2025 (Factors of Success & Tips)? Op basis van het onderzoek worden reisondernemers tien handvatten aangereikt:

 1. doelgroepdenken passé
 2. van product naar beleving
 3. herdefinieer je bemiddelingsrol,
 4. voeg sociale waarde toe aan je onderneming,
 5. laat de consument en reiziger (mee)delen
 6. bied curatie en overzicht
 7. maak reizen weer spontaan
 8. if you can’t beat them, join them
 9. no guts, no glory
 10. technology first

Bij elk handvat wordt een uitleg gegeven en vervolgens een tip hoe je dit als reisonderneming kunt aanpakken. Nieuwsgierig geworden? Lees hier het volledige Travel Experience Tomorrow Rapport!