Privacy en Cookiebeleid

PRIVACY & COOKIEBELEID

T&S Productions (hierna: T&S Productions) ontwikkelt, beheert en exploiteert het print magazine TravelPro. Daarnaast exploiteert T&S Productions de websites www.travelpro.nl en www.travelnext.nl. Ook social media accounts (zoals via LinkedIn, Facebook, Instagram, Twitter etc), Youtube kanalen etc.

Activiteiten
Al deze kanalen worden hierna gezamenlijk aangeduid als de ‘Activiteiten’. Daartoe wordt u voorzien van, dan wel verplicht tot het opgeven van een wachtwoord, een gebruikersnaam en/of andere informatie. Bij het afsluiten van een abonnement op een van bovengenoemde print titels, zullen wij u om uw NAW gegevens en een e-mailadres vragen voor de facturatie. Deze gegevens worden vastgelegd in ons systeem genaamd Filemaker en zijn daar beveiligd conform de huidige vereiste manieren. Denk bijvoorbeeld aan gegevens die u aan T&S Productions verstrekt bij het aangaan van een abonnement of informatie die wordt verstrekt bij uw gebruik van de T&S Productions activiteiten en bij uw deelname aan prijsvragen, winacties en dergelijk. Dit privacybeleid is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees van (mobiele) websites en diensten en producten van T&S Productions via haar Activiteiten. In deze privacyverklaring wordt uiteengezet welke gegevens T&S Productions verzamelt, hoe T&S Productions deze gegevens verkrijgt, voor welke doelen het dit doet, wat uw rechten zijn en hoe u deze kunt inroepen.

Persoonsgegevens
T&S Productions behandelt de informatie die het over onze gebruikers, bezoekers, klanten en abonnees verzamelt (hierna ‘persoonsgegevens’) met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. T&S Productions houdt zich daarbij aan alle toepasselijke wetten en regelgeving, waaronder de AVG. T&S Productions B.V., Arendstraat 19, 1223 RE, Hilversum, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens. Tevens heeft T&S Productions B.V. een Verwerkersovereenkomst met haar drukkerij Senefelder Misset B.V. De Verwerkersovereenkomst voldoet aan de AVG.

Soorten gegevens en doel gegevensverwerking
T&S Productions kan bij het aanbieden van zijn diensten persoonsgegevens verwerken, bijvoorbeeld naam, contactgegevens, geboortedatum, geslacht en e-mailadres. Het kunnen ook gegevens zijn over interesses van de gebruikers van een of meer van de diensten van T&S Productions, bijvoorbeeld omdat u hebt aangegeven wat uw interesses zijn of omdat T&S Productions uw interesses heeft afgeleid van de manier waarop u van de (mobiele) websites (waaronder apps), diensten of producten gebruikmaakt. Het is ook mogelijk dat u T&S Productions toegang heeft geboden tot bepaalde gegevens, bijvoorbeeld koppelingen met sociale media. Deze koppelingen worden slechts gebruikt om het inloggen op een van onze websites te vermakkelijken maar nooit om u een persoonlijke aanbieding of andere commerciële boodschap te sturen. Verder worden er financiële gegevens, zoals uw bankrekeningnummer, verwerkt als u producten bestelt op een website of als u een abonnement neemt, voor zover dat noodzakelijk is voor de betaling.

De servers van T&S Productions kunnen ook automatisch bepaalde gegevens vastleggen, zoals URL, IP-adres, browsertype en -taal, en de datum en tijd van uw bezoek aan de betreffende (mobiele) website. Dit doen wij om reacties op website kunnen monitoren en te controleren of een reactie wel geplaatst wordt door een natuurlijk persoon.

De persoonsgegevens worden door T&S Productions verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

 1. De totstandkoming en uitvoering van een met u gesloten overeenkomst, bijvoorbeeld een abonnement;
 2. De administratie en communicatie met betrekking tot (het gebruik van) de T&S Productions-websites;
 3. Het plaatsen van user-generated content of anderszins het plaatsen van informatie en het uitwisselen daarvan – daarbij inbegrepen, maar niet beperkt tot, de deelname aan (discussie)fora en het achterlaten van reacties;
 4. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven, aanbiedingen, gebruikersinformatie, serviceberichten of andere elektronische berichten;
 5. De deelname aan prijsvragen en soortgelijke (promotionele win-) acties;
 6. Het doen van gerichte aanbiedingen, bijvoorbeeld via e-mail of door het tonen van een advertentie op een website of in een app, waarvan T&S Productions vermoedt dat het uw interesse heeft op basis van de verwerkte gegevens. T&S Productions kan in het kader van de optimalisatie van zijn aanbiedingen een profiel van u opstellen;
 7. Het voldoen aan wet- en regelgeving.
 8. Het kunnen uitvoeren van marktonderzoek en het samenstellen van managementinformatie ten behoeve van product- en dienstontwikkeling en het voor bepalen van de strategie van T&S Productions.
 9. Het kunnen analyseren, onderhouden, optimaliseren en beveiligen van de T&S Productions (mobiele) websites en overige distributieplatforms en bijbehorende technologieën.

T&S Productions bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hiervóór omschreven doeleinden na vijf jaar.

Delen van persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens kunnen door T&S Productions worden gecombineerd met gegevens die zijn verzameld in het kader van het gebruik van T&S Productions-producten of -diensten.

Uw adresgegevens kunnen voorts voor het per telefoon en/of per post toesturen van informatie en aanbiedingen worden verstrekt aan zorgvuldig geselecteerde derde partijen. Deze derde partijen kunnen uw gegevens gebruiken om u aanbiedingen te doen waarvan zij verwachten dat die aanbiedingen aansluiten op uw interesses. Als u daarop geen prijs stelt, zal T&S Productions uw gegevens op verzoek voor dat doel blokkeren.

Uw elektronische contactgegevens, zoals uw e-mailadres, kan T&S Productions uitsluitend gebruiken voor het toesturen van informatie en aanbiedingen van derden over hun producten en diensten indien u T&S Productions daarvoor ondubbelzinnig toestemming heeft gegeven. Een voorbeeld hiervan is het bijsluiten van een brochure van derden bij het magazine TravelPro of het toesturen van een digitale nieuwsbrief van derden aan u.

In bijzondere gevallen kan T&S Productions zonder toestemming uw persoonsgegevens ter beschikking stellen aan derden. Bijvoorbeeld om gehoor te geven aan rechtmatige verzoeken van autoriteiten, dagvaardingen of gerechtelijke bevelen, handelingen om schade of fraude op te sporen of te voorkomen, of handelingen om de veiligheid van het T&S Productions-netwerk en de T&S Productions-diensten te garanderen. T&S Productions kan uw persoonsgegevens ook verstrekken aan zogenaamde bewerkers die in opdracht van T&S Productions aan u op uw verzoek producten of diensten leveren, waarbij uw persoonsgegevens uitsluitend zullen worden gebruikt voor het uitvoeren van die leveringsverplichting. Met deze bewerkers zullen namens T&S Productions overeenkomsten worden gesloten waarmee word vastgesteld dat zij de juiste organisatorische en technische maatregelen hebben genomen ter bescherming van deze gegevens, alsmede dit blijven controleren.

Inzage, correctie, wijziging en verwijdering van persoonsgegevens 
T&S Productions tracht te allen tijde de persoonsgegevens die het heeft verkregen correct te registeren. Bij de verwerking daarvan, of als gevolg van technische en andere omstandigheden, kunnen fouten in de gegevens ontstaan of gegevensverzamelingen onvolledig worden.

Voor zover de AVG dit bepaalt, heeft u het recht de door T&S Productions verwerkte persoonsgegevens te allen tijde in te zien, te (doen) verbeteren of te (doen) verwijderen.

U kunt ook doorgeven dat u er niet langer prijs op stelt dat uw persoonsgegevens worden verstrekt aan derden of dat deze worden gebruikt voor het doen van gerichte aanbiedingen, of dat u niet langer informatie en aanbiedingen per e-mail of post wenst te ontvangen. In uw bericht dient u in elk geval uw volledige naam, adres en woonplaats op te nemen. Als uw verzoek niet helemaal duidelijk is, kan T&S Productions vragen om nadere specificatie. Nadat uw verzoek is uitgevoerd, stuurt T&S Productions u altijd een bevestigingsbericht. Indien u zich op een website van T&S Productions heeft geregistreerd, geeft de betreffende website u altijd zelf de mogelijkheid uw persoonsgegevens zelfstandig in te zien en te wijzigen of om deze geheel of gedeeltelijk te verwijderen.

Gebruik van cookies 
Cookies zijn eenvoudige, kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies kunnen uw computer of de daarin opgeslagen bestanden niet beschadigen.

T&S Productions gebruikt cookies om het gebruiksgemak van de T&S Productions-activiteiten te bevorderen. U heeft de keuze om deze cookies te accepteren, dit bent u niet verplicht. Ook zonder cookies heeft u een bruikbare website. Aan de hand van cookies kunt u bijvoorbeeld op de websites van T&S Productions worden herkend als u deze opnieuw bezoekt. T&S Productions gebruikt ook cookies om bij te houden welke producten u in uw winkelmandje hebt liggen of om de voorkeuren die u heeft ingesteld vast te leggen (bijvoorbeeld taalkeuze).

Daarnaast gebruikt T&S Productions Google Analytics cookies ook voor statistische doeleinden, voor het analyseren van informatie over het bezoek aan de T&S Productions activiteiten, teneinde de activiteiten en de daarop aangeboden diensten te kunnen verbeteren. De via Google Analytics verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres) overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Voor meer informatie over het privacybeleid van Google (https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/) en het specifieke privacybeleid van GoogleAnalytics https://www.google.com/intl/nl_ALL/analytics/learn/privacy.html verwijzen wij u naar de hiervoor genoemde websites.

Op de T&S Productions websites en overige activiteiten kunnen ook knoppen opgenomen zijn om pagina’s of berichten te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat en dergelijke. Deze knoppen worden gerealiseerd door codes die worden aangeleverd door de betreffende sociale media platforms. Ook deze codes kunnen cookies plaatsen. Voor verdere informatie over het van toepassing zijnde privacy en cookiebeleid van deze sociale netwerken verwijzen wij u graag naar de (websites van de) betreffende sociale netwerken.

T&S Productions kan cookies ook gebruiken – afhankelijk van de gegeven toestemming – om advertenties op de websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen, om te voorkomen dat u een bepaalde advertentie te vaak ziet. Daarbij wordt gebruikgemaakt van ‘sessiecookies’ en de advertentiefuncties van Google Analytics Cookies; deze worden automatisch verwijderd op het moment dat u uw internetbrowser afsluit.

Ook adverteerders en door adverteerders ingeschakelde partijen om advertentieruimte in te kopen kunnen bij het tonen van advertenties via onze websites cookies plaatsen. Op het gebruik van cookies door derde partijen is het privacy- en cookiebeleid van die derde partijen van toepassing.

Het accepteren van cookies dient, indien gewenst, vooraf via een internetbrowser te worden ingeschakeld, waarmee automatisch toestemming tot het gebruik ervan wordt verleend. Het niet-inschakelen van cookies zou het gebruik van (delen van) de T&S Productions activiteiten enigszins kunnen belemmeren. Cookies worden niet gebruikt voor het identificeren van individuele personen.

Websites/webpagina’s van derden
De websites van T&S Productions bevatten (hyper)links naar en/of banners en buttons van websites en/of specifieke webpagina’s van derden. Voor zover deze zijn opgenomen door T&S Productions, is dit uitsluitend gebeurd ter informatie en voor het gebruiksgemak; zij zijn te goeder trouw geselecteerd. T&S Productions heeft geen zeggenschap over, invloed op of controle over de inhoud, het beleid en andere kenmerken van dergelijke websites en/of webpagina’s, en kan in geen geval aansprakelijk en/of verantwoordelijk worden gehouden voor de inhoud en/of kenmerken daarvan, dan wel voor de wijze waarop derden omgaan met uw persoonsgegevens en privacy. T&S Productions verwijst u hiervoor naar de op dergelijke websites gepubliceerde algemene voorwaarden en/of privacy verklaringen.

Beveiliging
T&S Productions heeft – met optimaal gebruik van de technologie die daartoe nu voorhanden is – adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van niet-geautoriseerde toegang, niet-geautoriseerde bekendmaking of anderszins onrechtmatige verwerking. Zo worden alle inloggegevens beveiligd opgeslagen. Alle T&S Productions-websites zijn daarnaast beveiligd tegen misbruik. Zo zijn de servers waarop onze website en gebruikersgegevens beveiligde met de laatste technieken, zijn al onze websites tevens https en onze databases beveiligd marktconform.

Wijzigingen
T&S Productions behoudt zich het recht voor om te allen tijde wijzigingen aan te brengen in zijn privacybeleid. Daarom adviseren we u om dit privacybeleid regelmatig te bekijken om te controleren of er nog wijzigingen zijn.

Vragen, inzage in uw gegevens, wijzigingen doorgeven of verzamelen van gegevens staken

 • Voor vragen over ons privacy- en cookiebeleid kunt u te allen tijde contact met ons opnemen
 • U kunt een eerder verleende toestemming voor het gebruik van uw elektronische contactgegevens altijd weer intrekken
 • U kunt T&S Productions ook om inzage vragen in uw persoonsgegevens en verzoeken deze te wijzigen en/of te corrigeren
 • U kunt T&S Productions ook vragen het verzamelen van uw persoonsgegevens te staken en/of verzamelde gegevens te verwijderen.
 • U kunt T&S Productions vragen om uw gegevens niet langer met derden te delen of niet langer nieuwsbrieven en/of gerichte aanbiedingen (van derden) te ontvangen.

In alle gevallen kunt u uw brief sturen aan:

T&S Productions B.V.
Sint Agnetenweg 56
6545 AW Nijmegen

Of u kunt een e-mail sturen aan: info@travelpro.nlonder vermelding van ‘privacy’