Zoek
Sluit dit zoekvak.

Zoover lanceert profielensite MyZoover

Zoover heeft een sociaal netwerk gelanceerd. Op MyZoover kunnen bezoekers een profiel aanmaken met al hun vakantiebeoordelingen. Voor iedere bijdrage ontvangen ze punten, waarmee ze kunnen stijgen in de ‘Zoover-ranking’. Behalve tekstuele reisbeoordelingen kunnen bezoekers van MyZoover ook foto’s en video’s kwijt op hun eigen profielpagina. Zoover-directeur Rob Driessen: ‘Dit is nog maar het begin. Binnenkort kun je […]