Partners

Het TravelNext Congres wordt mede mogelijk gemaakt door:


Coosto is de leverancier van webcare en monitor tools voor social media waaronder Facebook, Twitter, Hyves, Blogs, Forums en Nieuws websites. Coosto brengt de ontwikkelingen rondom het imago van een bedrijf, product, markt, individu, overheid of politieke stroming in beeld. Daarbij krijgt u niet alleen een beeld van de stand van zaken, maar ook van de ontwikkeling in de tijd.


NHTV internationaal hoger onderwijs Breda profileert zich als zelfstandige hoger onderwijsinstelling en richt zich op de ontwikkeling van de beroepspraktijk en op wetenschapsbeoefening in de verwante en specialistische domeinen: toerisme, hotel & facility, vrije tijd, digital entertainment, stedenbouw, logistiek & mobiliteit.