Sinds vorige week is de nieuwe versie van WaarBenJij.Nu online. De nieuwe site heeft als doel reizigers onderling persoonlijke ervaringen te laten delen. Daarnaast is de site beter doorzoekbaar.

Uit eigen onderzoek onder reizigers en gebruikers bleek dat men, naast informatie uit bijvoorbeeld reisgidsen, grote waarde hecht aan persoonlijke ervaringen van andere reizigers. Vooral in de voorbereidingsfase van een reis is hier behoefte aan.

Op basis van deze bevindingen heeft de vernieuwde WaarBenJij.Nu, naast het bekende online reisdagboek, als belangrijk nieuw onderdeel een online reisgids. Reizigers vinden hier sneller een antwoord op vragen zoals ‘Waar kan ik pinnen in Iran?'(nergens), ‘Waar kan ik sandboarden in Zuid-Afrika?’ of ‘Wat wel/niet te eten in Thailand?’. Van oriëntatie tot thuiskomst wil WaarBenJij.Nu de reiziger met het de interactieve reisgids van dienst zijn.

De nieuwe site is voorafgaand aan de lancering door een kleine groep reizigers getest. Zij hebben als eerste de veranderingen binnen de site beoordeeld. Later dit jaar volgen nog enkele updates, waaronder betere mogelijkheden voor reizigers om direct onderling contact te leggen en houden.

Bekijk hier de vernieuwde website