De beoordelingssites Zoover en HolidayCheck slaan de handen ineen en gaan samen verder. Met vele miljoenen user generated beoordelingen, foto’s en video’s ontstaat de grootste vakantie- en vrijetijdsportal van Europa. Door het samengaan van Zoover en Holidaycheck creëren beide merken meer Europese slagkracht.

Holidaycheck neemt meerderheidsbelang in Zoover

Het moederbedrijf van HolidayCheck AG (TOMORROW FOCUS AG) neemt per 10 juli een meerderheidsbelang van 51% in Webassets BV, het moederbedrijf van Zoover.

Erwin Rooymans verkoopt zijn aandeel in Zoover. Wel blijft Rooymans’ bedrijf Netmatch betrokken als technische partner van Zoover. De resterende aandelen blijven in handen van oprichter Bas Rasker en het management. Met de overname is double digit bedrag in miljoenen gemoeid. Het huidige management zal Zoover de komende jaren blijven leiden.

De combinatie van HolidayCheck en Zoover is marktleider in centraal en west Europa, met meer dan 35 miljoen unieke bezoekers per maand. Naast het gecombineerd marktleiderschap in België, Duitsland, Nederland, Oostenrijk en Zwitserland hebben de bedrijven reeds sterke posities in o.a. Frankrijk, Scandinavië en Polen. Verder worden nieuwe markten in Oost-Europa en Rusland verkend. Vanzelfsprekend zullen ook andere Europese markten  binnen Europa worden aangeboord. Door de samensmelting ontstaat een grotere ICT slagkracht waardoor productontwikkeling kan worden versneld.

Samen bijna 4 miljoen beoordelingen

Door de samenwerking kan Zoover zich versneld toeleggen op haar OTA-ambities “Met HolidayCheck kan Zoover haar aspiraties professioneel ontplooien” aldus Bas Rasker, CCO van Zoover, “Zoover heeft een enorm bereik en vertrouwen van de consument, deze stap moet je nu zetten”.

Zoover CEO Stephan Bosman is zeer verheugd over de samenwerking met HolidayCheck. “ Onze bezoekers profiteren van nog meer user generated content, samen zijn wij goed voor bijna 4 miljoen beoordelingen. Onze zakelijke klanten bieden wij een enorm bereik op de Europese markt en fantastische integratiemogelijkheden”.

Bosman en Rasker verwachten veel synergie tussen beide bedrijven: “ Onze ambities zijn groot en wij willen onze leidende positie in Europa de komende jaren verder uitbouwen”