Search
Close this search box.

Zoover TV

Zoover (voorheen vakantiereiswijzer.nl) start binnenkort met digitale televisie. Tv-aanbieders als UPC, Tele2 en KPN zouden de recensiedatabase van Zoover eenvoudig aan hun interactieve tv-kanalen kunnen koppelen. Het gaat hierbij in het bijzonder om de Zoover Zoeker, een onlangs gelanceerde zoekdienst. Vakantiegangers kunnen op basis van de gewenste vakantielocatie inzoomen op de beste vakantieaccommodatie. Dat doen ze […]