Zoover (voorheen vakantiereiswijzer.nl) start binnenkort met digitale televisie. Tv-aanbieders als UPC, Tele2 en KPN zouden de recensiedatabase van Zoover eenvoudig aan hun interactieve tv-kanalen kunnen koppelen. Het gaat hierbij in het bijzonder om de Zoover Zoeker, een onlangs gelanceerde zoekdienst. Vakantiegangers kunnen op basis van de gewenste vakantielocatie inzoomen op de beste vakantieaccommodatie. Dat doen ze door verschillende variabelen op te geven waar de ideale reisbestemming aan zou moeten voldoen. Hoe scherper de eisen, hoe kleiner het aanbod wordt. Voorbeelden van variabelen zijn: kindvriendelijkheid, cultuur, ligging en type bestemming.

Het gebruik van de Zoover Zoeker is even wennen en zou echt intuitiever en wat professioneler kunnen. Maar ook daar zullen ze bij Zoover al zeker mee bezig zijn. En de .tv extensie (zoover.tv) is overigens al geclaimd door Zoover. 

Zoover