Over een paar dagen wordt de jubileumeditie van de Reiswerk Studenten Challenge in Macedonië gehouden. Een event waarbij de topstudenten van toeristische opleidingen een eerste kennismaking krijgen met de top van de reiswereld. Het is een mooi programma geworden rond actuele thema’s die spelen in de reisbranche: Customerservice, customerjourney, Communications, Finance, E-Commerce, Sustainability en Innovation. TUI speelt een belangrijke rol in de challenge. Daar willen we graag meer over weten. We spraken met TUI’s general manager, Arjan Kers.

Van Reiswerk Studenten Congres in voorgaande jaren naar een Reiswerk Studenten Challenge. Wij weten wat je er inmiddels van kunt verwachten, wat verwacht jij ervan? Wat had je minimaal nodig aan input om van start te kunnen gaan? En hoe zag jij de kansen van TUI voor dit project? Wat is de belangrijkste reden dat je er aan mee wilde werken? 

De Reiswerk Challenge is inmiddels een bekend fenomeen waarbij een selectie van talenten uit de reisbranche aanwezig zullen zijn. Een groep geselecteerde studenten, die waanzinnig enthousiast en gemotiveerd zijn, die wíl je als organisatie, als marktleider, leren kennen!

De Challenge gaat 2 kanten op:

  • Aan de ene kant is het een fantastische kans voor studenten om zich te profileren en de spelers in de markt beter te leren kennen en te netwerken. Je wilt ze niets voorspiegelen, maar de realiteit laten zien, dus vandaar dat wij de winnende groep ook daadwerkelijk de kans geven om binnen onze organisatie het business idee uit te rollen. Je dwingt ze daarmee om goed na te denken over de haalbaarheid van een project.
  • Aan de andere kant is het voor een organisatie als TUI ook van groot belang om te blijven ontwikkelen; wij denken vanuit de klant en ontwikkelen producten waar vraag naar is, maar de markt is in beweging en dus veranderen ook wensen en behoeften continu. Deze studenten staan volop in de maatschappij, weten wat er gebeurt en denken nog niet vanuit een vast patroon, maar out of the box!

Buiten het feit dat wij als TUI vinden dat we een maatschappelijke verantwoordelijkheid hebben om talenten een kans te bieden, zijn ze ook wel degelijk van toegevoegde waarde voor het bedrijf! 1+1=3 

Wat houdt het project in? Wie is de doelgroep en wat wil je gaan bereiken met jullie bedrijf binnen dit project?

Disruptie is een woord dat je tegenwoordig overal tegenkomt. Bij disruptie gaat het om een ontwikkeling waarbij iets dat ingewikkeld lijkt simpel gemaakt wordt en daarmee de markt op zijn kop zet. We vragen de studenten om vanuit deze gedachte een idee te ontwikkelen, dat aansluit bij de waarden en visie van TUI (Trusted, Unique & Inspiring) waarmee TUI zich beter positioneert ten opzichte van een specifieke doelgroep: de Millennial/Generatie Y én dat zijn zij. Zij kunnen dus vanuit hun eigen wensen en behoeften een business idee ontwikkelen. Het winnend idee wordt binnen TUI geïmplementeerd.

En wat is de rol van TUI daarin? Wat ben je van plan om met de geïnvesteerde tijd en opgehaalde kennis te gaan doen?
Concreet gaan we het winnende business idee binnen TUI uitrollen, wat uiteraard erg leuk is voor de studenten om hun eigen idee in levende lijve terug te zien. Bovendien krijgt de winnende student een maand traineeship binnen TUI aangeboden, waarin hij/zij een kijkje in de keuken mag nemen bij verschillende afdelingen. Voor TUI is de doelgroep van de millennials erg belangrijk, aangezien dit ook onze toekomstige klant is. Met alle gesprekken die we volgende week kunnen voeren en ideeën die opkomen, willen we meer over deze doelgroep te weten komen. Kennis moet je delen met elkaar om tot mooie ontwikkelingen te komen.

Hoe zal deze kennis TUI gaan veranderen? Beschrijf de situatie eens van een student voor en nadat hij meegedaan heeft aan de startup challenge en hoe dit de werk- of toekomstvisie van deze persoon heeft beïnvloed?
De reisbranche ontwikkelt zich snel. De markt biedt mogelijkheden voor kleine start-ups om het verschil te maken. Als travel professional moet je out-of-the-box kunnen denken en snel kunnen schakelen. Open staan om te leren van nieuwe ontwikkelingen, nieuwe technologieën, maar ook nieuwe samenwerkingen. Je moet de drive hebben om met elkaar proactief te blijven nadenken, doorontwikkelen; daarmee de klant centraal blijven stellen. Wij kunnen wel vinden dat we leuke dingen ontwikkelen, uiteindelijk gaat het om de klant. Als de klant het niet wil, wordt het nooit een succes. Fouten durven maken, en door blijven gaan!

Waarom moet de reisbranche juist rekening houden met deze studenten?
Deze studenten zijn onze nieuwe klanten die je wilt aantrekken en wilt behouden. Bovendien staan zij midden in de maatschappij en zijn zij niet alleen je klanten, maar ook de nieuwe medewerkers en over een aantal jaar ons nieuwe management. Daar moeten we gehoor aan geven om niet de boot te missen. Als bedrijf moet je zorgen dat je niet de logge stoomboot wordt, die wordt ingehaald door kleine speedbootjes. Je moet ervoor zorgen dat je mee trekt en gezamenlijk op gaat trekken. Alleen dan kan je grote dingen bewerkstelligen.

Je zit overigens ook in de Collegetour tijdens de challenge, om daar het belang  aan te geven van nieuwe ideeën van studenten van nu.  Wat is jouw meerwaarde tijdens deze challenge?
Collegetour is een open, eerlijk en transparant programma waarin het hemd van je lijf gevraagd wordt en je gedwongen wordt om je kwetsbaar op te stellen. Ik heb hier geen probleem mee, omdat wij ons als bedrijf ook graag zo willen profileren. Een platte organisatie, waarin naar ideeën geluisterd wordt, je vragen mag stellen en kritisch mag zijn om de boel op scherp te houden.

TUI heeft een duidelijke weg ingeslagen en een heldere strategie die transparant it. We kennen onze sterkten, maar ook onze zwakten en zijn bereid om te leren van ontwikkelingen, personen en organisaties die op ons pad komen. De reisbranche is per uitstek de branche waarin eigenlijk alles al ontwikkeld is. Je kunt het zo gek niet bedenken of het is al ontwikkeld. Het gaat dus om de synergiën die je proactief opzoekt en daar voor de klant de toegevoegde waarde in naar voren haalt. In een bedrijf als TUI heb je als student vele kansen. Het is mooi om voor de marktleider te werken, maar doordat we de gehele customer journey in eigen handen hebben heb je ook de mogelijkheid om je breed te kunnen ontwikkelen. We schuiven veel mensen intern door naar andere functies. Dat geeft medewerkers een boost en maakt ze breder, waardoor er mooie dingen ontstaan.
In de reisbranche gaat het ook veel om de zogenaamde “gunfactor” en het netwerken en een evenement als de Reiswerk Challenge is daarvoor een perfecte gelegenheid.

Waar ga je zelf op letten? En zoek je zelf nog talent? Waar moet dat talent aan voldoen?
Ik heb zin in een fantastische week, waarin ik veel nieuwe mensen mag ontmoeten met sprankelende energie. Ik kijk uit naar deze gesprekken, naar nieuwe ideeën die hierdoor opkomen waarin ik anderen mijn ervaring kan mee geven, maar ook ikzelf kan leren van deze nieuwe lading talenten. Ik zie het als een schitterende kans om te laten zien hoe mooi de reisbranche is. Vanuit TUI zijn wij altijd op zoek naar talenten. Dat is een vast gegeven. Een talent heeft geen vast profiel, want het gaat er juist om dat je de juiste mensen met verschillende kwaliteiten bij elkaar brengt om tot synergiën te komen. Dat is onder andere het mooie aan mijn job. Ik kan in mijn functie mensen bij elkaar zetten, waarvan ik van tevoren weet dat hier goede dingen uit voort komen.

Je kunt op de hoogte blijven van de Reiswerk Studenten Challenge met TUI, volg dan #RSC16 of de eventpagina op Facebook