Net als in de particuliere reiswereld is de distributieketen van de zakelijke reisbranche wezenlijk veranderd de afgelopen jaren. De zakelijke reiziger is niet meer alleen op de Travel Management Company (TMC) of de Reisagent aangewezen om zijn zakelijke reizen in goede banen te leiden. De aanbieders van vervoer en verblijf weten de zakelijke reiziger steeds meer direct te benaderen. De recessie heeft dit verder versterkt. Grote aanbieders van vervoer en verblijf zijn hun klantsegmenten steeds meer aan het uitbreiden naar MKB bedrijven om hiermee de afhankelijkheid van TMC’s en Coporate bedrijven te beperken.

Daarnaast zijn de spelers in de reisbranche de afgelopen 7 jaar als gevolg van fusies en overnames veranderd. Het is ook duidelijk dat het zakelijke reisvolume niet meer verder groeit in Nederland. Het lijkt een stagnerende business, die onder een aantal grote TMC’s verdeeld moet worden. Die dan ook weer rekening moeten houden met de nieuwkomers (o.a. online travel agents) en de steeds sterkere concurrentie van de vervoerders en hotelketens.

Voor TMC’s is het de uitdaging om relevantie terug te winnen. Hiervoor moeten ze terug naar de zakenreiziger en verbinding met hen maken. Om dit te realiseren zullen zij de klantsegmenten en het reisgedrag van de reizigersgroepen goed moeten begrijpen. Zij hebben net als de reisorganisaties in de particuliere reiswereld 3 duidelijke functies die zij goed moeten uitvoeren om relevant te blijven: adviseur, intermediair en zekerheidsverschaffer.

Dit – en meer – in de publicatie “Zakelijke reiziger vraagt om verandering aanbod”. Te verkrijgen via:
http://www.ing.nl/businessbanking/sectoren/leisure/index.aspx