Stéphane Hamel van Immeria heeft meer dan twintig jaar ervaring in het ontwerpen, analyseren van websites en optimaliseren van online business.

Voordat hij zijn model toelicht gaat hij dieper in op de succesfactoren ”What is the difference between succes or failure”. Succes gaat verder dan het verlagen van de kosten en het verhogen van de omzet. Het gaat ook om “customer satisfaction, ethics, environment, employees en innovation”. Ook deze zaken zal je moeten analyseren, meenemen in je totale Analytics Model. Hier zie je meteen ook de actuele wens van veel ondernemers om de impact van social media te meten.

Het leuke aan het verhaal van Stéphane is dat hij Webanalyse meteen breder trekt. Het uit de IT hoek haalt. Bij webanalyse staan de mensen, processen en de technologie centraal. Het gaat niet om de tools maar vooraf de doelen helder te omschrijven. Goed nadenken wat je wilt meten en met welk doel.

In zijn Analytics Maturity Model staan de volgende elementen centraal.
1. Management, Governance and Adoption
2. Objectives definition
3. Scoping
4. The analytics team & expertise
5. Continuous improvement process & analysis methodology
6. Tools, technology & data integration

Wil je hier meer over weten doe dan mee met deze test die hij online heeft gezet.