Google Glass is een bril die uitgerust is met een draagbare computer en een display. In januari 2015 heeft men het Explorer-programma in de ijskast gezet. Google heeft met Google Glass geprobeerd om transparant te zijn en participatie in de ontwikkeling van het product te bevorderen. Deze strategie heeft echter geleid tot dusdanige kritiek vanuit de maatschappij dat ze een volledig andere richting zijn ingeslagen. Om hierover meer inzichten te verkrijgen is in dit onderzoek geanalyseerd hoe de perceptie van het design van Google Glass tot confrontatie heeft geleid vanuit gebruikersperspectief.

Een open proces

Een woordvoerder van Google verklaarde in 2013: “Our Explorer Program makes users active participants in evolving Glass ahead of a wider consumer launch… We look forward to learning more from our users as we update the software and evolve our policies in the weeks and months ahead” (Arthur, 2013). Deze strategie suggereert dat Google als doel had om user activities te implementeren in het design van Google Glass. Schäfer (2011)

Door de Google Glass open te stellen voor softwareontwikkelaars kon Google gebruik maken van hun feedback en door hun ontwikkelde software. Deze drastische afwijking van hun oorspronkelijke strategie lijkt een reactie van Google op aanhoudende klachten van gebruikers en non-gebruikers op het gebied van privacy. Deze strategie heeft echter geleid tot dusdanige maatschappelijke kritiek dat zij een volledig andere richting zijn ingeslagen; een gesloten ontwikkelingsproces.

Dit resulteert in de volgende hoofdvraag voor het onderzoek:

Hoe heeft de perceptie van het design van Google Glass tot confrontatie geleid vanuit gebruikersperspectief?

Wisselwerking van macht tussen producent en gebruiker

In het geval van Google Glass gaat het om de wisselwerking van macht tussen de producent en de gebruiker. Om meer over het discours van Google Glass in kaart te brengen is er binnen gekozen om twee toonaangevende blogs te analyseren. Dit zijn de Amerikaanse tech blogs TechCrunch en Mashable. Deze blogs zijn geselecteerd omdat ze tot de beste en populairste tech blogs behoren (Kadaza, 2015). Van elke blog zijn er drie blogs geselecteerd die de discours rondom Google Glass en het design goed weergeven.

Broadcasting Medium: Tech Blogs

TechCrunch is een Amerikaans tech blog dat van origine feiten en nieuws publiceert rondom technologie topics en aan berichtgeving doet over bedrijven binnen diverse industrieën, van start-ups tot grote spelers (TechCrunch, 2015). Mashable als blog richt zich voornamelijk op het publiceren van informatie rondom technologische ontwikkelingen (Mashable, 2015). Tot de lezersdoelgroep van beide blogs behoren voornamelijk Amerikanen. Het zijn voornamelijk vrouwen met geen of enige schoolopleiding die nog naar school gaan of werken.

TechCrunch is van de twee geselecteerde blogs, het platform waar de meeste interactie op plaatsvindt en waarbij ook vaak in de comments gebruik wordt gemaakt van ‘echte namen’. Terwijl de blogs zich naar buiten toe presenteren als een democratisch platform is het echter de vraag of dit daadwerkelijk klopt. Zo geven gebruikers van het platform toestemming om eigen content te laten gebruiken en verspreiden en mag men bij Mashable (2014) juist geen dataverzamelingsmethoden toepassen om de blog te analyseren.

De camera, het design en de privacy issues als bottleneck voor Google Glass

Het is opvallend dat vier blogs op deze platforms ingaan op de kwaliteit van de camera en het design wat grotendeels tot confrontatie heeft geleid. Zo was er vanuit gebruikersperspectief voornamelijk kritiek op de camera en de privacy issues die dit met zich meebrengt, zoals het nemen van foto’s en video’s in het openbaar met de Glass. Eigenlijk had men hiervoor nieuwe gedragscode en etiquette moeten afstemmen. Bovengenoemde uitkomsten komen overeen met de resultaten vanuit de keyword density metingen. Hier komen ook voornamelijk de woorden ‘redesign’, ‘privacy’, ‘risk’, ‘bugs’ en ‘silly’ naar voren. ‘Silly’ vooral met betrekking tot het design.

google glass

Bron: Mißfeldt

Daar wil Google nu blijkbaar wel verandering in brengen zoals Pachal (2015) beschrijft. In de blogs van Ulanoff (2014) en Miller (2015) en ook grotendeels door de gebruikers wordt aangetoond dat Google Glass niet bestemd is of was voor de consumentenmarkt. Het biedt wel veel potentieel voor de zakelijke markt, zoals bijvoorbeeld voor de medische industrie, reisindustrie, architectuur en/of andere industrieën. Zo kunnen we concluderen dat voornamelijk de camera, het design en de privacy issues van Google Glass voor een negatieve impact onder consumenten hebben gezorgd.

Veel potentie voor Google Glass voor de zakelijke markt

Zoals deze case bewijst bleek de consumentenmarkt als gebruiker nog niet klaar te zijn voor deze nieuwe technologie. Ondanks dat Google Glass dood was verklaard, gaat het project nog verder door en lijkt het veel potentieel te hebben voor de zakelijke markt. Voornamelijk de medische en technische bedrijven zullen hiervan kunnen profiteren. Zo gebruikt de luchthaven Schiphol de Google Glass om meer inzichten te krijgen in de reizigersbeleving en om bestaande werkzaamheden te vereenvoudigen (Schiphol Group, 2015).

Deze blog is een samenvatting van een paper voor het vak ‘Nieuwe Media en Participatiecultuur’ binnen mijn pre-master opleiding ‘New Media & Digital Culture’ aan de Universiteit Utrecht. Ik ben benieuwd hoe jullie over Google Glass als technologie voor de reisindustrie denken. Hebben jullie het zelf getest, wat zijn jullie ervaringen, zien jullie een aantal bekende discussiepunten omtrent Google Glass terug in deze blog?