Een ruime meerheid van de zakelijke reizigers kiest bij een buitenlandse zakenreis voor snelheid en een lage prijs. Duurzaamheid speelt in de keuze voor het transportmiddel vrijwel geen rol. De afgelopen 5 jaar is de manier van boeken van de zakenreis veranderd. Het internet en het reisbureau worden vaker ingezet. Tijd- en kostenbesparing en de behoefte aan meer deskundig advies blijken doorslaggevend voor deze wijziging van het boekingsgedrag. Secretaresses zijn in veel gevallen verantwoordelijk voor het boeken van de zakenreis. Dit blijkt uit onderzoek van ING Economisch Bureau en ATP Corporate Travel.

Reislustige ondernemers

Door grote en kleinere Nederlandse bedrijven worden veel buitenlandse reizen gemaakt. Ruim vier op de vijf geënquêteerden geeft aan dat er, binnen het bedrijf, jaarlijks meer dan tien buitenlandse reizen worden gemaakt. De helft van de ondernemingen maakt per jaar meer dan 50 reizen naar het buitenland. Dit reisgedrag gaat gepaard met flinke uitgaven. Zo besteedt, van alle organisaties die deelnamen aan het onderzoek, ruim 40% jaarlijks meer dan € 50.000 aan buitenlandse zakenreizen.

Vooral kleine ondernemer boekt via internet

Het overgrote deel van de bedrijven boekt de reis via het zakenreisbureau. Internet wordt door 19% van de ondernemers ingezet bij het boeken van een reis. Van de kleinere ondernemingen gebruikt ruim 25% internet terwijl dit aandeel onder grotere bedrijven aanzienlijk lager ligt. Doordat er door grotere ondernemingen over het algemeen meer wordt gereisd, is het gezien de potentiële tijdbesparing aantrekkelijker het boeken van de reis uit te besteden.

Reis veelal geboekt door secretaresse

Zakenreizen worden vaak geboekt door de secretaresses binnen een bedrijf. Voor 70% van de grotere organisaties is dit het geval. Travelmanagers zijn bij circa 1 op de 5 grotere bedrijven verantwoordelijk voor het boeken van de reis. Bij kleinere bedrijven boekt de ondernemer vaker zelf de reis, waardoor het boekingsgedrag meer lijkt op dat van de consument.

De complete publicatie is te verkrijgen via: http://www.ing.nl/businessbanking/sectoren/leisure/index.aspx