Op donderdagmiddag 15 september 2011 wordt in Breda door NRIT Onderzoek in samenwerking met NHTV, Inholland en Stenden het eerste Toerisme & Vrijetijdscongres georganiseerd. Het doel is de seminardeelnemers gedurende een inspirerende middag te informeren over de actuele trends en insights binnen de reisindustrie.

De organisatie heeft daarom een uitdagend, afwisselend en inspirerend programma samengesteld waarbij er uitgebreid kans wordt gegeven om te netwerken en informatie uit te wisselen en te delen.

De aftrap wordt gemaakt door de futurologen Lieke en Richard Lamb die in 45 minuten u bijpraten over de belangrijkste trends en ontwikkelingen waarmee de reissector in de komende jaren te maken krijgt. Zes inspirerende workshops zijn het hart van het programma die worden ingevuld door de vier HBO’s in samenwerking met de branche-informaties en innovatieve bedrijven en organisaties uit het werkveld. De middag wordt afgesloten met een interactief, inspirerend en humoristisch theaterprogramma en een netwerkborrel.

Het deelnemersaantal is beperkt. Top op heden hebben zich 86 experts uit het toerisme werkveld ingeschreven voor dit congres. Inschrijven kan via: http://www.hettoerismeenvrijetijdscongres.nl