Mobiel en Online Reputatie volgens Hampshire Hotels #eTravel13

Responsive design hampshire hotels

Verwondering maakte zich meester van de slechts 26-jarige Ewoud Frielink, e-Commerce Executive van Hampshire Hotels, toen hij zich bedacht wat híj nu precies het veel ervarener publiek moest gaan vertellen? Totdat hij terugdacht aan het moment dat Steve Jobs de iPhone introduceerde; een moment dat een omslag betekende in de online distributie van hotelkamers, bepalend […]