ANVR heeft sinds vorig jaar een nieuw label, Travel Tomorrow, waarbij de toekomst van de reiswereld met leden, andere partners en stakeholders wordt vormgegeven. Op 18 en 19 oktober wordt er een bootcamp georganiseerd door ANVR in samenwerking met HTRO studenten van TIO. Tijdens deze bootcamp worden een viertal business cases en actuele vraagstukken uit de reiswereld beantwoord. Ook TravelNext is gevraagd om hieraan mee te werken. We spreken met Frank Radstake, projectcoördinator van Travel Tomorrow en binnen ANVR verantwoordelijk voor Consumentenzaken en Sociaal beleid.

Volgende week vindt een bootcamp plaats met HTRO studenten van TIO die voor een aantal partijen in travel een probleemstuk gaan oplossen, vertel daar eens wat meer over?

”Wat wij gaan doen met de bootcamp die we hebben georganiseerd op 18 en 19 oktober, is een viertal problemen formuleren waar verschillende partijen in de sector tegen aanlopen. Een van die onderwerpen is een business case voor TravelNext. Daarnaast worden 2 business cases ontwikkeld voor een middelgrote touroperator en een grote reisagent.

ANVR legt daarnaast een specifieke vraag neer hoe de carbon calculator, waarmee eerder dit jaar in Dallas de sustainable tourism award werd gewonnen, in de praktijk tot een business model ontwikkeld kan worden. De gemiddelde toerist is op dit moment niet heel erg geïnteresseerd in de footprint die zij achterlaten en hoe zij dit kunnen compenseren of verminderen. Wij willen erachter komen op welke manier we de informatie en de rekenmogelijkheid zo kunnen inzetten dat mensen het op een positieve manier kunnen gebruiken. Dat is nog niet zo’n gemakkelijke vraag en het antwoord daarop zal evenmin makkelijk zijn.

De overige bedrijven hebben we nadrukkelijk gevraagd om met een eigen case te komen.”

Waarom werken jullie samen met HTRO studenten van TIO?

”ANVR heeft vorig jaar van het project Travel Tomorrow een nieuw label gemaakt. Onder Travel Tomorrow vallen de samenwerkingen met andere partijen om nieuwe en innovatieve ideeën te ontwikkelen die de sector verder kunnen helpen. Onder dit label is in samenwerking met TIO een aantal vraagstukken gekoppeld uit de sector. Tijdens de bootcamp worden diverse gastcolleges georganiseerd en worden de studenten ook echt aan het werk gezet. Voor studenten is het interessant om theoretische concepten die zij leren tijdens hun studie te toetsen aan échte cases waar échte organisaties in de reiswereld mee te maken hebben. Voor ANVR betekent dit dat we gebruik maken ‘wisdom of the crowd’; een hele groep mensen die kennis heeft van, interesse heeft in én passie heeft voor toerisme. Een win-win situatie.”

Hoe gaat de bootcamp eruit zien?

”Travel Tomorrow is de overkoepelende paraplu. Onder andere Frank Oostdam geeft een presentatie over het Travel Tomorrow rapport. Maar ook Frederieke Wolter van Favoroute zal een inspirerende presentatie geven over beleving en reizen. Daarnaast vragen we de organisaties die de business case hebben aangeleverd om de case toe te lichten. Tevens vragen we of deze vertegenwoordigers gedurende de twee dagen stand-by beschikbaar zijn voor het beantwoorden van vragen of aanvullende documentatie, mocht dit nodig zijn. Vervolgens is het van belang dat het werk van de studenten ter beschikking komt zodat deze ongecensureerd gebruikt kan worden door het bedrijf achter de business case.”

Wie zitten er in de jury?

”Er is geen jury. De bootcamp heeft echter wel een competitie element, dat wordt gefaciliteerd door TIO; de inhoudelijke begeleiding van de studenten wordt vormgegeven voor TIO. Het doel is dat alle partijen die een vraag aanleveren die beantwoord moet worden, die vraag ook beantwoord krijgen. Daarbij is het uitgangspunt om een concrete en toepasbare oplossing te bieden voor het vraagstuk die organisaties misschien niet dezelfde dag, maar wel zo praktisch mogelijk kunnen implementeren. We hopen dat de vier problemen die gedefinieerd zijn, ook zijn opgelost.”

Vind je dat de veranderde reiswereld ook andere eigenschappen vergt van jullie als branche organisatie?

”Een moderne branche organisatie kan en moet meerdere rollen vervullen. De traditionele rol omvat lobby en belangenbehartiging. De informatie voor leden is goed belegd en daar gaan we als ANVR ook zeker mee verder. Tegelijkertijd willen we de leden, onze achterban, helpen met heel andere vraagstukken waar zij mee te maken hebben. Wat we willen bereiken met Travel Tomorrow, is een platform bieden waar bedrijven in de reiswereld aan de slag kunnen met problemen en vraagstukken die hen bezighouden. Dat is een nadrukkelijk nieuwe rol! Travel Tomorrow is met een project als de bootcamp een voorbeeld van hoe je zowel met als voor je leden op het gebied van kennis en kennisontwikkeling met partners en stakeholders tot een heel nieuw werkveld kunt komen.”

Op 18 en 19 oktober vindt de bootcamp plaats en deze is te volgen via TravelNext.