In de afgelopen 10 jaar is het merk I Amsterdam uitgegroeid tot een toonaangevend label. Waar staat het merk I Amsterdam voor? En hoe houd je de balans tussen bezoekers, bewoners en bedrijven? Charel van Dam legt ons graag uit hoe hij waakt over de ziel van de stad.

I Amsterdam voor bezoekers, bewoners én de bedrijven

Al sinds 2004 is het merk I Amsterdam hét overkoepelende merk voor drie belangrijke doelgroepen in de stad: de bezoekers én de bewoners en de bedrijven.

Samen maken zij de stad Amsterdam. Een goede balans tussen de drie groepen is essentieel, een focus op één van de doelgroepen zorgt voor een verstoord evenwicht en het haalt op termijn “de ziel uit de stad”. Amsterdam Marketing gaat daarom verder dan het promoten van de stad voor haar bezoekers, zij richt zich op alle drie de doelgroepen.

Voor de bedrijven wil Amsterdam het imago van business stad verbeteren. Amsterdam kijkt daarbij verder dan haar stadsgrenzen.

De Metropool Amsterdam is het werkgebied, het creëren van economische waarde in de metropool is het doel. De Metropool Amsterdam gaat ver: het strand bij Haarlem en de Keukenhof horen daar ook bij.

Wat voor een inwoner van Nederland een immense afstand lijkt, is voor bijvoorbeeld een Amerikaan een piece of cake. De bewoners zijn een belangrijke doelgroep: zij zijn trotse uitdragers van het merk I Amsterdam. Ze bevorderen de cultuurparticipatie. De bewoners zijn de belangrijkste ambassadeurs van de stad, de lokale gidsen die de trots van de stad uitdragen.

Tot slot de bezoekers. Het succes van Amsterdam is zó groot, dat de bezoekers de overhand dreigen te nemen. Op papier dan. Want in werkelijkheid “bezetten” zij slechts een klein gedeelte van de stad. Voor Amsterdam Marketing het doel om de kwaliteit van de bezoekers te verhogen én te zorgen voor spreiding van de bezoekers in ruimte en tijd.

Inzet van contentmarketing

Hoe zorgt contentmarketing voor een goede balans tussen bezoekers, bewoners en bedrijfsleven? Door o.a. beleving en beïnvloeding. In onze beleving is Amsterdam vol, of beter gezegd: lijkt Amsterdam vol. Maar in praktijk is maar 20% van de stad druk bezocht. Dit is wel het stadsgedeelte waar voor meer dan 80% over wordt geschreven op Tripadvisor en andere soortgelijke platformen.

De taak voor Amsterdam Marketing: maak de stad groter dan dat hij is. De content van Amsterdam Marketing beslaat voor meer dan 75% vooral de minder bekende buurten van Amsterdam en de plaatsen rond de stad. Van stad Amsterdam naar Metropool Amsterdam. Van Wallen naar Kasteel, Keukenhof of strand. 

Iedereen is influencer

We delen als mens graag onze ervaringen op social media. Het bruto bereik van I Amsterdam overstijgt de 100 miljoen! Wij allen maken samen de promotie van Amsterdam. Minimaal 50% van de sociale kanalen van Amsterdam Marketing wordt gevuld door anderen. Maar toch zit er enige sturing in de content. “Doe pas iets met een kanaal, wanneer je dat professioneel aan kunt”. Pas sinds 2016 maakt Amsterdam gebruik van Instagram. Dit kanaal wordt vooral ingezet om de ‘slices of life’ uit de Metropool Amsterdam weer te geven.

Twitter werkt heel goed voor het brengen van de zakelijke boodschap en is voor Amsterdam met name een business kanaal. Op Facebook is vooral het stereotype beeld van Amsterdam te zien.

Daar waar mogelijk zal Amsterdam haar metropool-content over de diverse kanalen verdelen en dat op een consistente manier doen. Het strand van Amsterdam? We geloven er allemaal steeds meer in, de metropool heeft het.

Trends 2017

Contentmarketing dus als influencer op bezoeker, bewoner en bedrijf. Welke trends zijn hierin waar te nemen? Charel geeft ons graag zijn visie op de toekomst:

  1. Mobile only: ons mobieltje als onze personal assistent.
  2. Langere verhalen mogen weer.
  3. Bron wordt steeds belangrijker: wil je hoog scoren in Google? Dan is de bron van het verhaal steeds meer van belang.
  4. Click bait is over het hoogtepunt heen, het zorgt niet voor echte waarde en heeft een hoog exit percentage.
  5. Zet in op video, video, video.
  6. Experimenteer!
  7. Curatie / infobesitas: stuur content, geen overload, maar zinvolle informatie.
  8. Organische content op social geeft steeds minder interactie. Betaalde content wordt de noodzakelijke trend.

Auteur: Heidi van Dijke, project manager (Booking Brabant), business consultant (HvanD Marketing & Communicatie)