Reiswerk organiseerde op 9 januari voor de zesde keer op rij een masterclass samen met NHTV op de eerste vakdag van de Vakantiebeurs. Net als voorgaande jaren zat de zaal vol met ruim 400 enthousiaste reiswereldcollega’s. Aan Internationaal TEDx-spreker, bijzonder hoogleraar, friskijker en trendwatcher Ruud Veltenaar de taak om hen in een uur tijd mee te nemen in een ‘inspiriment’ met als onderwerp ‘Van Verwondering naar Veerkracht’.

Van verwondering naar veerkracht

Een toepasselijke titel volgens Frank Oostdam die de masterclass mocht openen, want verwondering zit diepgeworteld in het dna van reisbranche professionals. De reisbranche verkoopt immers verwondering en in een veranderende wereld wordt steeds meer een beroep gedaan op deze verwondering en veerkracht van ons allen. En verwondering is, net als veerkracht, een keuze. “Kiezen voor verwondering betekent nieuwsgierig zijn, dingen in beweging zetten en geraakt worden door het nieuwe. En nieuwsgierigheid is een van de core competenties van mensen die werken in de reiswereld van nu en in de toekomst”, aldus Frank Oostdam. Want dat de reisbranche nog steeds in transitie is, is inmiddels wel duidelijk.

De wereld in transformatie

Niet alleen de reisbranche is in transitie. Ruud Veltenaar opent zijn verhaal met de statement dat de hele wereld op dit moment een onvermijdelijke en onomkeerbare transformatie doormaakt en op weg is naar een volgende fase in onze beschaving. Daarbij gaat de focus verschuiven van een focus op welvaart naar een focus op welzijn, een focus van groei naar een focus op meerwaarde, en van een focus op ‘ik’ naar een focus op ‘wij’. En net als alle andere transities gaat dit gepaard met emoties als verwondering, verbazing, boosheid, frustratie en verwarring. Emotie is nodig voor beweging. En beweging is nodig om vooruit te komen. Volgens Veltenaar maakt het daarom niet zoveel uit welke emotie zorgt voor beweging, zolang we maar bewegen en dus vooruit komen.

Als je mee wilt gaan in verandering, of beter nog, verandering teweeg wilt brengen, moet je in staat zijn om te kunnen omdenken en mee te kantelen met deze radicale veranderende wereld. Leiderschap is hierbij key. Het verschil tussen leiderschap en management zit hem volgens Veltenaar in de goede dingen doen versus dingen op een goede manier doen.

Drijfveren voor kantelende wereld

Veltenaar benoemt exponentiële technologiën als een van de belangrijkste drijfveren voor een kantelende wereld. Dit zijn technologiën waarvan de capaciteit, impact, productiviteit en effectiviteit exponentieel groeit. Blockchaintechnologie is daarmee een mooi voorbeeld van technologische innovatie dat leidt tot democratisering van financiële dienstverlening.

Sociale innovaties zorgen daarbij voor een belangrijke mindshift en zijn samen met exponentiële technologiën nodig voor democratisering van producten, diensten, data, kennis en bezit. Als we dit laatste bereiken dan zijn winst en groei alleen niet meer een garantie om te blijven bestaan en is er meer nodig van een bedrijf. En dat is nodig voor een transformatie naar een betere wereld voor allemaal.

Shift happens: creating business for good

De wereld die wij nu kennen wordt qua macht gedomineerd door overheid en bedrijfsleven. Een derde machtsblok wat hier aan toegevoegd wordt is de burger. Proactieve, co-creërende burgers zijn hard nodig om als gelijkwaardige partij mee te beslissen over onze eigen toekomst. De jeugd wordt hierbij vaak onterecht onderschat en er zou veel meer aandacht, stimulans en een podium moeten zijn voor de ontwikkeling van deze ‘potentiële helden die een andere taal spreken’. Er zijn tal van inspirerende voorbeelden te benoemen waarbij jongeren het voortouw nemen in het creëren van ‘business for good’, oftewel het inzetten van alle materiële en immateriële assets om eigen doelstellingen te behalen en tegelijkertijd ook de wereld creëren waar we allemaal naar verlangen. Hierbij gaat het om een shift van ‘business using people as a resource to make more money’ naar ‘people using business as a force for good’. Als je hier als bedrijf in slaagt zal dit resulteren in loyalere medewerkers en klanten en meer omzet omdat anderen jouw voorbeeld zullen willen volgen. Het businessmodel van de toekomst zit dan ook in het belang van het collectief in plaats van het individu.

Veltenaar stelt dat we als bedrijfsleven moeten beseffen dat de doelstelling van het bedrijf niet moet zijn om te kunnen overleven. En dat overleven niet hetzelfde is als groei. Groeien betekent niet meer winst of een groter marktaandeel. Groeien als bedrijf betekent ook het besef dat de wereld een andere visie op leiderschap nodig heeft. Het antwoord op de vraag waarom je bestaat als bedrijf is volgens Veltenaar heel simpel en moet zijn: om van waarde te zijn voor anderen. Als dit niet je doel is zal de steeds machtiger wordende samenleving je uiteindelijk de rug toekeren en op zoek gaan naar alternatieven.

If it is to be, it is up to me and we

De reisbranche moet volgens Veltenaar na gaan denken over dienstverlening die meer social en sustainable is in plaats van enkel geld verdienen. Dat is niet genoeg om je bestaansrecht te waarborgen. De grootste uitdaging, maar ook kans, ligt dan volgens Veltenaar ook op het gebied van sustainability. Het creëren van een betere wereld is niet een project maar een levensstijl. Voorlopen op dit gebied en maatregelen nemen die bijdragen aan een verduurzaming van de wereld zijn absoluut noodzakelijk om ook in de toekomst je bestaansrecht te behouden.

Make a choice!

We hebben dus een keuze te maken: houden we vast aan onze angsten en de dingen die ooit eenmaal waren, of kiezen we ervoor om na te denken om onze business in te zetten ‘as a force of good’?

Wat kies jij?