Tijdens ‘Het Internet of Things’ (IoT) programma van TravConnect op de Vakdag van de Vakantiebeurs: nieuwe business kansen voor travel in een connected wereld’ gaven jonge ondernemers en experts inzicht in kansen op het Internet of Things. Ook werd een podium geboden aan een selectie veelbelovende startups van Nederlandse bodem met kansen voor de reis- leisure, en hospitality sector. 

Het internet der dingen

Volgens Gerald Santucci, ‘Head of Unit “Knowledge Sharing” at European Commission’, heeft  de wereldwijde markt voor het Internet der Dingen (hardware, aansluitingen, diensten en voorzieningen) een enorm potentieel. In 2020 zal hier naar schatting zo’n duizend miljard euro in omgaan, zeven keer zo veel als nu. Op dit moment al zijn er ongeveer negen miljard apparaten verbonden met internet. Analisten voorspellen dat dit er in 2020 ongeveer vijftig miljard zullen zijn, afhankelijk van de definitie van ‘apparaat’.

Head of Unit “Knowledge Sharing” at European Commission

IoT Startups

Deze startups kunnen we verwachten om het komend jaar (verder) succes te boeken met hun nieuwe initiatieven.

1.     Next Train

De eerste slimme reisplanner voor op je smartwatch!

pebble

 

Dit is de eerste app speciaal ontworpen door Tjeerd Ytsma en Hoog+Diep om je treinreis te “plannen” op je smartwatch. Met één blik op je pols zie je hoelang je nog hebt tot de volgende trein en op welk perron je moet zijn zonder dat je steeds je telefoon erbij hoeft te pakken.

  • De app telt af naar je volgende trein
  • Leert je reisgedrag
  • Geeft meest waarschijnlijke reisadvies op basis van je locatie.

Wat is nu toegevoegde waarde? Als ‘reiziger’ sta je meer relaxt in het moment op je locatie omdat je weet hoeveel tijd je nog hebt om de trein (of volgende trein) te halen. Ook ontvang je snellere data informatie net zoals de borden op de stations en je hoeft ook apps op smartphone niet te openen en data in te voeren voor actuele trein vertrek- en aankomst informatie.

Zijn er nog meer kansen met deze app?

Deze IoT techniek kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden door Transavia om gezinnen met kinderen van speciale informatie te voorzien op de luchthaven. Museum, Royal Delft, De Porceleyne Fles, kan deze app gebruiken om van data een porseleinen bord met foto te maken na bezoek aan het museum. Denk ook aan de NS om een onbemande fietsstalling via IoT te ontsluiten via de app.

2.     Openr

Het IoT intercom systeem voor gebouwen van nu!

opnr 1 - TravelNext

opnr 2 - TravelNext

Openr is een gebruiksvriendelijke en gastvrije IoT toepassing die communiceert tussen een intercom en smartphone met app. Deze Iot toepassing stelt de gebruiker in staat om via de app op de smartphone, deuren en gebouwen te open voor consumenten en klanten. De app is gericht op gebruik voor zzp’ers met kleine huurunits, full service huisvestingsconcepten en heeft een abonnementsvorm. Iets voor hotels, B&B’s en andere huisjesverhuurders?

3.     ParkBee; gemakkelijk en betaalbaar parkeren op toplocaties centraal

parkbee

Het concept is om gemakkelijk en betaalbaar te parkeren op centrale locaties en is goedkoper dan Q-park. Ideaal voor binnenlands toerisme/citymarketing. Bijvoorbeeld A’dam heeft 100.000 ondergrondse P-ruimte bij kantoorgebouwen en in het weekend staan deze parkeergarages leeg. Ideale kans om deze parkeerruimtes te laten gebruiken door bezoekers/ toeristen aan een stad. Voor de gemeente Amsterdam zou dit een investering van 400 miljoen euro voor parkeerruimtes overbodig maken. Toegang tot de parkeerruimte van het kantoorgebouw gaat via een app. Parkbee kent 50-60% repeaters en de kosten zijn overzichtelijk: 10 euro per 24uur. Genoeg kansen voor steden en centra met veel toeristische activiteiten om bezoekers van een goede en voldoende parkeerruimte te voorzien.

DeClerq (advocaten) – De juridische aspecten van IoT 

Willem Balfoort is advocaat bij De Clercq Advocaten Notarissen en is gespecialiseerd in onderwerpen op het gebied van IT-recht, intellectueel eigendomsrecht en privacy recht. Hij houdt zich meer specifiek bezig met mislukte automatiseringstrajecten, IT-contracten, privacy en security, entertainmentrecht, cloud computing en het Internet of Things.

Het Internet of Things is bezig met een snelle opmars. Zoals altijd gaat een dergelijke ontwikkeling gepaard met een veelheid aan (nieuwe) juridische vragen. Hieronder wordt nader ingegaan op de diverse juridische aspecten die samenhangen met de opkomst van het IoT. Met name wordt  ingegaan op privacy- en aansprakelijkheidsaspecten. En een juridische vraag die altijd opduikt is ‘in hoeverre kan een ‘slim apparaat’ een bindende overeenkomst aangaan?’ 

De juridische aspecten van IoT toepassingen zijn vaak niet duidelijk! Het betreft vaak IoT toepassingen bij eHealth, 3d printen, zelfrijdende auto’s en IT recht. Het draait om sensoren die signalen ontvangen en uitzenden maar wat zijn de juridische aspecten hiervan? Maar IoT biedt niet alleen kansen om de wereld beter te maken (denk aan tsunami waarschuwingen via IoT) maar brengt ook allerlei nieuwe juridische casuïstiek met zich mee.

Casuïstiek 1: Op vakantie in een zelfrijdende auto?

Wie is dan aansprakelijk voor schade? Zelfrijdende auto is zonder stuur en rem en heeft alleen startknop en noodrem. Het Verdrag van Wenen bepaalt dat zelfrijdende auto’s in NL (nog) niet mogen. Namelijk, is de introductie van de zelfrijdende auto op grond van internationale wetgeving, in het bijzonder volgens het Verdrag van Wenen inzake het wegverkeer, wel toegestaan? Dit lijkt op dit moment niet het geval te zijn. In dit Verdrag staat dat:

  • de bestuurder te allen tijde in staat moet zijn om zijn voertuig in zijn macht te hebben.
  • elke bestuurder in staat is de nodige voorzichtigheid te betrachten en te allen tijde in staat is om alle vereiste handelingen te verrichten.

In Nederland wordt een uitzondering gemaakt voor testdoeleinden en als voorzitter van EU wil NL dit verdrag uit 1968 (!) graag aanpassen. Onderzoek wijst uit dat 90% van de ongelukken gebeurt door menselijk falen. Met zelfrijdende auto’s kan dit percentage aanzienlijk worden terug gebracht. Voor autoverzekeraars breekt er een spannende tijd aan. Uit een rapport van KPMG blijkt dat zelfrijdende auto’s voor maar liefst 80% minder ongelukken zullen zorgen in 2040. Zo veel veiliger gaat er dus gereden worden in de toekomst. Dit heeft natuurlijk consequenties; verzekeringspremies zullen drastisch kunnen dalen, of verzekeraars zullen zelfs overbodig gaan worden.

Jurisprudentie en antwoorden zijn er nog niet. Er kan van alles misgaan. Sensoren worden vies door modder of sneeuw, wie int en betaalt de boete als de zelfrijdende auto te hard rijdt, wie betaalt de schade die de zelfrijdende auto maakt? Wie er aansprakelijk is bij een ongeluk met een zelfrijdende auto, is nog steeds niet helemaal duidelijk. Zoals bij andere nieuwe technologieën wordt ook hier pas duidelijk hoe het wettelijk zit wanneer er enkele rechtszaken zijn gevoerd. Mocht de software van de zelfrijdende auto aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schade, dan zullen auto-ontwikkelaars een bepaalde dekking moeten garanderen bij aankoop. Willen zij dit? Het blijft dus spannend om deze ontwikkelingen te volgen. Laat staan om met die auto safe op vakantie te kunnen.

Casuïstiek 2: De ‘slimme’ minibar in het hotel?

Zo’n ‘slimme’ minibar is een pracht van een IoT toepassing voor de hotelindustrie. Een minibar registreert zelf wat er uit de minibar wordt gehaald en wat de gast nuttigt. Maar wat als zo’n minibar nu gehackt wordt? Of dat hackers een virus voor slimme koelkasten bedenken en via dit virus een bestelling doen voor 10 kratten bier, wie is dan aansprakelijk?

Casuïstiek 3: Re-booking van vlucht door vertraging/ missen van vlucht?

Stel je mist je vlucht en je smartphone staat in connectie met andere IoT toepassingen en de onderling met elkaar communicerende ‘apparaten’ besluiten voor jou automatisch een nieuwe vlucht te boeken. Wel zo handig toch! Maar ‘re-booken’ door derden mag dat? Laat staan door slimme apparaten? Het Burgerlijk Wetboek bevat artikelen met recht voor bescherming en aanvaarding door derden. Maar de wet heeft hier nog geen duidelijk antwoord op?

Welke andere juridische aspecten liggen er dan nog meer op de loer? Denk aan big data en privacy, let wel; in 2 dagen tijd wordt nu al meer data gegenereerd dan in het begin van de mensheid tot 2013.

IoT in relatie tot privacy en jurisprudentie

Wat betreft privacy, hebben wij dan het recht om door Google vergeten te worden? Jurisprudentie hierover moet nog ontwikkeld worden.

En welke jurisprudentie is er over veiligheid? Een vliegtuig kan gehackt worden via het ‘onboard program’, zelfrijdende auto’s kunnen gehackt worden en remmen kunnen dan geblokkeerd worden. Of het hacken van een hotel waarbij de hoteldeuren dan automatisch geopend worden, of het hacken van koffer trackers om te achterhalen wat het adres is van gebruiker/ vakantieganger voor plannen van inbraak.

Er moet juridisch nog het nodige gebeuren. Is een octrooi op IoT oplossingen dan het antwoord hierop? Het gevaar is dan weer dat de macht teveel bij een paar marktpartijen komt te liggen! Wie is dan bijvoorbeeld aansprakelijk als twee zelfsturende auto’s op elkaar botsen op een brug waarbij in de ene auto 2 passagiers zitten en in de andere auto 4! Gaat het IoT systeem dan bepalen welke auto van de brug stort? Is dit eerlijk? Nee, dat zou toch te gek zijn. Aan de andere kant weet je nu ook dat een SUV bestuurder een grotere overlevingskans heeft wanneer hij op een kleine auto botst dus zeg het maar… Kortom we staan wat betreft wetgeving en IoT nog maar aan het begin van alles!

Credits headerafbeelding: Mike 1154 (CC)