Om transparantie binnen influencermarketing te vergroten, en problemen zoals sluikreclame tegen te gaan, komen brancheverenigingen DDMA, bvA en de Stichting Reclame Code met een certificaat en openbaar register genaamd; ‘Certified by Influencerregels.com’.

Met deze certificering laten influencers, online creators en talenten zien dat ze op een juiste en
verantwoorde manier reclame maken. Na het behalen van het certificaat middels een e-learning
krijgen de influencers een plek in het openbare register.

Samenwerking

Verschillende organisaties uit de marketingbranche (DDMA, bvA) en de SRC zijn dit nieuwe openbare
register en keurmerk gestart om meer bewustwording en transparantie te creëren. De sector volgt
hiermee Frans voorbeeld, waar de certificering in 2021 is ingevoerd. En met succes: waar 22% van de
influencers vóór certificering de regels overtrad, overkomt slechts 1,05% van de influencers dat nog
maar ná certificering. Inmiddels zijn ruim 1.400 influencers gecertificeerd.

Omarmen

Martijn de Kemp, voorzitter commissie influencermarketing DDMA: “Er is twee jaar lang keihard aan
dit initiatief gewerkt. Met deze lancering nemen we een enorme stap voorwaarts in de
professionalisering en transparantie van de influencersector. De kracht ervan is dat we het voor creators
eenvoudig maken om de regels op het gebied van reclame en wetgeving tot zich te nemen, en het voor
adverteerders helder is met wie zij vertrouwde en brand-safe samenwerkingen aan kunnen gaan. Het
verheugt ons te zien dat zowel adverteerders als influencers het initiatief omarmen en samen een grote
stap zetten richting een meer ethische en effectieve reclamesector.”

Controle op content

Het certificaat is te behalen op Influencerregels.com. De website creëert overzicht met de belangrijke
regels op een rij. Om een plaats in het register te behalen moet een e-learning module worden
doorlopen en wordt er vervolgens een toets afgelegd. De toets wordt doorlopend geactualiseerd en
moet jaarlijks worden herhaald, zodat alle partijen op de hoogte zijn van de recentste ontwikkelingen. De eerste influencers die zich hebben laten certificeren zijn onder andere Bram Krikke, Eloise van Oranje, Geraldine Kemper, Kaj Gorgels. Inmiddels staat de teller van gecertificeerde influencers al op 114. De Stichting Reclame Code houdt in de gaten of content aan de regels voldoet via een online
monitoringsysteem en geeft aanbevelingen en advies bij waargenomen misstappen. Gecertificeerde
influencers zijn zo verzekerd van extra nazorg.

Lees ook: Influencer Marketing vs. User generated content

Afspraken maken

Veel influencers werken samen met adverteerders, maar door nieuwe regels is het soms lastig voor
hen om te weten wat er wel en niet is toegestaan. Voorbeelden hiervan zijn het gebruik van bepaalde
hashtags, het promoten van gratis verkregen producten of op welke leeftijd je bepaalde reclame wel
of niet mag richten. Ook is er een continue instroom van nieuwe creators en trends op het gebied van content. Daarom hebben alle betrokken partijen uit deze snelgroeiende sector hun verantwoordelijkheid genomen en afspraken met elkaar gemaakt.

Standaard onderdeel van contracten

Adverteerders zoals Coca-Cola Nederland, L’Oréal Group, TUI, Unilever en Heineken Nederland
bevinden zich onder de eerste merken die zich aan het initiatief hebben verbonden. Dit betekent dat
zij de certificering onderdeel laten worden van de contracten die zij afsluiten met influencers. Dat gaat
gevolgen hebben voor influencers die de certificering niet doorlopen, zij zullen niet meer voor deze
merken kunnen werken.

“Ik denk dat het voor zowel influencers als de consument goed is dat er nu duidelijke regels zijn
afgekaderd. Dan is er een duidelijk speelveld waarbinnen je mag spelen. Zo is het transparant en eerlijk
voor iedereen en dat lijkt mij goed.” – Kaj Gorgels.


“Influencer marketing is een belangrijk onderdeel van onze merkcampagnes. Verantwoorde marketing
is daarin uiteraard essentieel. Coca-Cola Nederland steunt dan ook het initiatief voor influencer
certificering, om meer transparantie in de markt te waarborgen. We zijn trots dat de talenten waar we
nu mee samenwerken al gecertificeerd zijn bij de start van dit initiatief. Hopelijk sluiten zoveel mogelijk
anderen aan bij het initiatief en creëren we zo samen meer transparantie voor de consument.” – Anouk
van den Broek, Senior Manager Media Operations van Coca-Cola Nederland.

“De consument heeft altijd centraal gestaan in mijn strategieën en op een verantwoordelijke manier
omgaan met marketing is een sleutelprincipe van L’Oréal. Ik ben daarom ook enorm trots dat wij één
van de launching partners zijn van de influencermarketing-certificering hier in Nederland”. – Marc
Duquesnoy, Chief Digital Marketing Officer van L’Oréal Group voor de Benelux.

“Bij Heineken vinden we het van groot belang dat wij onze consument op de juiste manier benaderen,
met alle regels die hierbij horen. Wij besteden hier dan ook veel aandacht aan. We werken veel en graag
samen met influencers en daarom steunen we dit initiatief van harte. We hopen dat veel adverteerders
zullen volgen.’’ – Els Dijkhuizen, Marketing Directeur Heineken Nederland.

“We hebben geen moment getwijfeld om ons achter dit initiatief te scharen om de transparantie en
betrouwbaarheid in de influencermarketing te bevorderen. Het certificaat staat garant voor eerlijke
communicatie en verantwoordelijke marketing. Door samen te werken met gecertificeerde influencers,
verzekeren we ons ervan dat onze boodschap op een authentieke en duidelijke manier wordt
overgebracht, wat essentieel is in het huidige digitale tijdperk. Dit certificaat is niet alleen een erkenning
van de professionaliteit van de influencer, maar ook een belofte aan onze klanten dat de inspirerende
content die zij zien, voldoet aan de hoogste standaarden van transparantie.” – Roosmarijn Quartier, Director Marketing & Distribution Support bij TUI.

“Bij Unilever creëren we de mooiste campagnes samen met influencers. Met zoveel verschillende
merken die onderdeel van Unilever zijn, en nog meer verschillende influencers waar we mee
samenwerken, vinden we het des te belangrijker dat het duidelijk is wanneer zij reclame maken voor
ons. We nemen in nieuwe contracten op dat zij de certificering moeten behalen, voordat een
samenwerking kan starten. Voor bestaand samenwerkingen werken we toe naar een 100% certificering
binnen een jaar. Daarnaast zullen we de influencers waar we geen officiële overeenkomst mee hebben,
maar toch content maken voor een van onze merken, adviseren ook dan de e-module te doorlopen, om
zo een echte beweging te creëren. Een mooie stap vooruit voor de gehele branche.” – Veronika Tarjan,
Media Lead Benelux & Laurens-Jan Duvigneau, Personal Care Lead Benelux bij Unilever.

Management- en reclamebureaus

Om influencers te bereiken wordt er samengewerkt met managementbureaus. De grootste
management- en reclamebureaus van Nederland worden gestimuleerd om de e-learning te doorlopen
met hun talenten. Velen zien het als welkome stap in het verder professionaliseren van het werkveld.
“‘Influencer marketing is een relatief nieuwe vorm van reclame. Het is belangrijk voor de branche om
te professionaliseren en voor de volger/kijker om promotie te herkennen.” – Talisia Misiedjan, creatief
directeur & partner van A Million Faces.

Rol platformen

De grote tech-platformen zoals TikTok, Meta en Google, de plek waar influencers actief zijn, vinden
het een goede stap voorwaarts, TikTok steunt het initiatief actief door het geven van workshops over
dit onderwerp aan influencers.

“Bij TikTok hebben we transparantie hoog in het vaandel staan. Een gezamenlijk initiatief uit de sector om
meer duidelijkheid te geven voor creators en gebruikers draagt hier aan bij. We willen het makkelijk maken voor onze gebruikers om te herkennen wat reclame is, en het makkelijk maken voor creators om te weten hoe ze hier het best mee om kunnen gaan en waar ze op moeten letten wanneer ze met merken
samenwerken. Daarom sluiten we als TikTok ons graag vanaf de start aan bij influencerregels.com.”-
Bastian Verhulst, Country Manager Global Business Solutions bij TikTok.

“Op Instagram en Facebook werken creators en merken regelmatig samen. Wij helpen hen graag om
op onze platformen leuke en relevante content maken. Het is een goede ontwikkeling dat belangrijke
mensen zoals creators straks nog beter weten wat ze volgens onze regels, de reclamecode en de wet
wel en niet mogen plaatsen. Daar wordt de content alleen maar beter van. We ondersteunen dit
initiatief van de SRC, DDMA en bvA van harte en zijn blij hier actief onderdeel van uit te maken.” – Edo
Haveman, Head of Public Policy Benelux bij Meta.

Wat wordt er behandeld in de e-learning?

De e-learning module is ontwikkeld samen met verschillende toezichthouders en specialisten uit de
branche. Er worden meerdere onderwerpen behandeld, waaronder:

  • Het verbod op het kopen van nepvolgers en neplikes (hier is reeds een boete voor gegeven).
  • Het verplicht gebruiken van Kijkwijzer-icoontjes voor YouTubers.
  • Regels rondom het gratis krijgen van producten. Ook hier moet duidelijk zijn welk bedrijf achter deze vorm van promotie zit.
  • Het juiste gebruik van hashtags. Zo zijn #partner en #collab geen geldige vermeldingen meer om een samenwerking mee aan te kondigen.
  • Het verbod op reclame maken voor vapes, dat is altijd verboden. Jonge influencers worden helaas echter regelmatig door fabrikanten benaderd.
  • Regels rondom finfluencing. Het is verboden om zomaar advies te geven aan volgers over beleggen en crypto.
  • Reclame rondom alcohol en alcoholvrije vervangers; zo wordt uitgelegd hoe deze content
    weggehouden kan worden bij minderjarigen.

Influencers in Nederland: de cijfers

Het register is relevant voor alle professionele vloggers in Nederland die samenwerken met merken.
Op 1 januari 2024 stonden 1.548 ondernemers die zich vlogger, influencer of YouTuber noemen,
ingeschreven bij KVK. Ook telt Nederland zo’n 150 influencers met meer dan 500.000 volgers.