Uit een onderzoek van seniorweb is gebleken dat maar liefst 69% van de vijftigplussers ook op vakantie digitaal actief is. 50% gebruikt een laptop om online te gaan, 23% doet dit op een tablet en 19% neemt een smartphone mee. Van al deze connected senioren reizigers maakt 85% gebruik van wifi om met deze apparaten online te komen en meer dan de helft kijkt bij het boeken van een hotel naar het al dan niet aanwezig zijn van gratis wifi in het hotel, het appartement of op de camping.

Het liefst altijd en overal toegang tot internet

Een derde van de respondenten van het onderzoek wil altijd en overal toegang tot internet. Maar zo’n 48% van de respondenten vinden het ook al prima als ze af en toe online kunnen zijn.

Een wifi verbinding wordt door 85% van de respondenten verkozen boven een mobiel internetabonnement, slechts 19% geeft aan van dit laatste gebruik te willen maken. Ook het vertrouwen van de senior in een verbinding in het buitenland is erg hoog, bijna de helft geeft aan geen moeite te hebben met een verbinding in het buitenland. De andere helft vraagt zich af of het wel veilig is, hoeveel het precies kost en hoe men instellingen aan kan passen.

Contact houden

De populairste reden om op vakantie op internet te willen zijn is om contact te houden. Dit willen ze vooral per e-mail doen met vrienden en familie. Ook gaan senioren op vakantie online om het nieuws te lezen, het weer te bekijken en om informatie te zoeken in de omgeving van de vakantie bestemming.

Social media is echter niet aan de senioren van Nederland besteed. Slechts 7% van de respondenten geeft aan dat zij online gaan om te Facebooken.