Op dag 1 van de ITB 2013 hebben Thorsten Gerber en Sascha Nau van Amadeus Duitsland tien redenen gepresenteerd om als reisbureau social media in te zetten. Deze tien redenen zijn gebaseerd op Duitse en andere wereldwijde bronnen en zal ik kort toelichten in deze blogposting.

1. Ter plekke zijn, waar de klant zich bevindt

Reisbureaus moeten richting de klanten gaan en gedurende alle fasen van het reisproces aanwezig zijn. Uit onderzoek blijkt dat 34% van de reisbureaus een eigen Facebook fanpage heeft, dit lijkt voor een reisbureau een ideaal medium om gedurende het hele reisproces in contact te kunnen zijn en interactie te kunnen hebben met de klant. Maar liefst 10% heeft nog geen eigen website, volgens de visie van Amadeus is dit wel het minste dat je als reisbureau moet hebben om daar te kunnen zijn waar je klant zich bevindt.

2. Het draait om de relatie

Eénderde van de reisbureaus actualiseert zijn eigen social media fanpage dagelijks. Hierdoor komen ze weinig met hun doelgroep in contact, waardoor engagement eigenlijk achter blijft. Hier moet nog duidelijk een inhaalslag worden gemaakt.

3. De klant als partner

Men kan veel leren van de klant. Alleen 16% van de reisbureaus vraagt actief om feedback van haar klanten en maakt van deze feedback gebruik om bijvoorbeeld inspiratie te winnen en de diensten of producten te verbeteren.

4. De klanten binden; nieuwe klanten winnen

29% van de bevraagde consumenten delen op facebook het reisaanbod dat ze hebben ontvangen van het reisbureau. Hier zijn nog veel virale mogelijkheden onbenut om zijn diensten te promoten. Speel hierop in!

5. Adviseren in het online- en offline proces

Social media slaat de brug tussen online en offline. Door zowel online als offline aanwezig te zijn voor je klanten, biedt een reisbureau de mogelijkheid om op alle manieren bereikbaar te zijn voor haar klanten. Dit om hen zo optimaal mogelijk te kunnen helpen bij bijvoorbeeld vragen.

6. De kunst om te inspireren

Men zal meer met kwalitatief hoogwaardig beeldmateriaal de klanten moeten inspireren. 52% van de ondervraagde gebruikers geeft aan door vrienden geïnspireerd te zijn voor een bepaalde reis door verschillende media-uitingen, zoals geplaatste foto’s. Dit blijkt uit een onderzoek van Forbes.com (2011).

7. Social media zijn marktplaatsen van meningen

Klanten uiten hun (on)tevreden graag via sociale media als het vakanties of reizen betreft. Echter geeft maar 16% van de reisbureaus aan hiervoor een strategie toe te passen. Hier ligt dus nog een grote kans voor de markt.

8. Expertise is online goud waard

49% van de gebruikers klagen over de te grote informatiestroom blijkt uit een onderzoek van Phocuswright (2011). De reisbureaus moeten hun klanten de informatie meer toegankelijk maken.

9. Kansen voor de verkoop benutten

Het draait bij de verkoop van belevenissen om de goede relatie met de klant en het persoonlijke contact. Naast de communicatie zorgt dit ook voor een stuk branding.

10. Search marketing is duur

Google heeft in 2012  met search marketing 9,7 miljard winst gegenereerd (Spiegel, 2012). 48% van de reisbureaus investeert in SEO (Tourom Studie, 2011). Hoe zit het dan met de Return of Investment?

De belangrijkste google ranking factoren:

  • Facebook shares
  • Backlinks
  • Facebook totaal
  • Facebook comments
  • Facebook likes
  • Twitter

Verschuif het budget van search naar social

Uit het publiek werd ingegaan op het zwakke omzet rendement van reisbureaus. Het bedrijven van social media marketing kost tijd en daarmee ook geld, deelnemers aan de sessie vroegen zich daarom af hoe ze het intern zouden kunnen verantwoorden om voortdurend op social media actief te zijn.

De sprekers van Amadeus geven aan dat men het budget kan verschuiven, dus niet meer zoveel in SEO en SEA investeren maar meer in social media. Uit bovenstaande lijst blijkt dat social media een groot deel uitmaken van de google ranking factoren, dus hoezo niet in social media investeren?

Dat betekent niet dat men 24/7 op social media actief zal moeten zijn. Men zal het proces ook gedeeltelijk kunnen automatiseren en met twitter bijvoorbeeld automatische posts sturen. Uiteindelijk is speelt hier de opleiding en training binnen het reisbureau een essentiële rol. Het wordt geadviseerd met een redactieplanning voor de social media te werken.

Naar aanleiding van deze sessie: Hoe ervaren jullie deze ontwikkelingen in Nederland en biedt deze lijst een goed handvat voor jullie organisatie?

TravelBird en Airbnb (ITB)