View op de reiswereld #1: Innovatie in reisindustrie destructie of disruptie?

Kortgeleden las ik het verhaal van Skype. Opgericht in 2003 en groeide binnen enkele jaren naar 2 miljard euro omzet. Tegelijkertijd raakte de telecom maatschappijen in dezelfde jaren 36 miljard euro omzet kwijt. Skype stal dus 34 miljard euro van de telecom reuzen en gaf dit aan de consument. Het succes van Skype was te wijten aan het implementeren van een product dat de klantbehoefte centraal stelde.

Wat als de technologie van Skype was uitgevonden door medewerkers van één van de telecom reuzen. Hadden deze bedrijven dan het lef gehad dit te implementeren en de disruptor Skype een stapje voor te zijn, maar gelijktijdig miljarden euro’s omzet te moeten verbranden? Het niet invoeren van de technologie van Skype als businessmodel heeft geleid tot destructie bij veel telecom reuzen.

Klantbehoefte als middel of als doel?

Een probleem van de gevestigde orde is dat men sinds jaar en dag niet meer denkt in klantbehoefte, maar eerder in winstbehoefte en continuïteitsbehoefte. Ook binnen de reisindustrie gaat het al decennia op deze wijze. Kijk maar nieuwkomers als www.booking.com of www.airbnb.com. Net als Skype, zijn beide bedrijven disruptors die de hele bedrijfstak van buitenaf op zijn kop zetten.

Maar wat moeten traditionele reisbedrijven doen om disruptors een slag voor te zijn? Bijvoorbeeld het bespreekbaar maken van strategieën die de doodsteek kunnen zijn voor het huidige business model van een reisbedrijf, maar die aan de andere kant misschien de enige overlevingsstrategie zijn. Wat als de reis- en of hotel branche zelf was gekomen met deze initiatieven? Twee vragen die van belang zijn:

  • Ten eerste waren de klantgerichte business modellen überhaupt binnen de traditionele structuren van de reisindustrie bedacht (als het op korte termijn de heilige huisjes en cash cows sloopt)?
  • En nog belangrijker, durven directies in de reisindustrie rigoureuze maatregelen ze te implementeren of zou de afkeer van kannibalisme groter zijn? Steeds meer bedrijven lijken doordrongen te raken van het belang om van buitenaf naar de organisatie te kijken en beleid daar op het baseren.

De drijfveer achter disruptie is altijd de niet bevredigde klantbehoefte (Alexandra Jankovich). Disruptieve spelers hebben oog voor latente klantbehoeftes. Vaak nemen ze irriterende factoren weg bij de klant. Net zoals bij Skype is de klantbehoefte en klantgerichtheid leiden leidend in hun denken en handelen.

Novel point of view

Een probleem van de gevestigde orde is dat zij sinds jaar en dag niet meer denkt in de klant behoefte maar in producten, merken, budget en kpi’s en kanalen. Bestaande bedrijven schieten vaak in de verdediging, terwijl de aanval de beste verdediging is. Bestaande bedrijven hebben namelijk voordelen als schaal, kapitaal, merk en data.

Bestaande bedrijven die disruptief willen worden kunnen daarom het beste de strategie van de ‘Novel point of view‘ hanteren. Waarmee de organisatie en haar medewerkers en stakeholders op een vernieuwende manier naar relevante thema’s in de industrie of maatschappij laat kijken. Door het novel point of view te vertalen naar concrete concepten en oplossingen creëert het bedrijf waarde voor medewerkers, klanten en andere stakeholders.

Hoe komen bedrijven tot een novel point of view?

De theorie van Novel point of view is nauw verbonden met thought leadership. Thought leadership is een visie binnen de marketingstrategie. Organisaties proberen autoriteit te worden op bepaalde kennisgebieden en brengen kennis naar de prospect en klant. Thought leaders zijn leiders die binnen hun vakgebied een leidende en onderscheidende positie innemen.

Hoe vertalen ze dit in hun gedrag en communicatie? Hoe delen ze hun kennis en expertise rondom dit point of view? Thought leadership is een term die je vaak hoort vallen als je traditionele bedrijven wil omvormen naar bedrijven met een novel point of view. Een persoon of bedrijf kan zichzelf thought leadership toedichten, maar heeft dit pas werkelijk als dit door anderen wordt erkend en is geïmplementeerd in de organisatie. Een voorbeeld hier van is Apple, wiens imago van vooruitstrevend denkend en sterke innovaties heeft bijgedragen aan de populariteit en het imago van de producten van Apple.

Bedrijven geven bijvoorbeeld aan een vooruitstrevende, vernieuwende blik op de markt te hebben en gebruiken hun expertise om conventionele werk- en gedachtenpatronen te doorbreken.

Disruptie binnen de reisindustrie

In de reisbranche zien we dat Novel point of view vooral van buitenstaanders komt. Onderzoeken binnen de branche uit de technologie hoek geven wel aan waar kansen liggen. Zo kijkt Amadeus op basis van trends en technologische ontwikkelingen in het rapport Online Travel 2020 Evolve, Expand or Expire vier jaar vooruit. Tot 2020 zien zij de opkomst van Mega Online Travel Retailers, Digitale Touroperators, Mobile Travel Retailers en een nieuwe Travel Marktplaats.

Maar welke bedrijven in de reisindustrie durven deze trends met behulp van thought leadership te implementeren. Om zo deze trends en ontwikkelingen om te zetten in een disruptief business model en is daarmee de concurrentie en de nieuwe toetreders een stap voor? Tijd voor verandering van binnenuit.

In het tweede deel van dit artikel dat volgende week verschijnt, wordt inhoudelijk gekeken waar de disruptive kansen van nieuwe business modellen zouden kunnen liggen in de reisindustrie.

Gepubliceerd door

Roy van Delft

Roy van Delft is new bussines developer en bussiness adviseur op het gebied van Leisure en toerisme. Roy heeft een opleiding aan de NHTV gecombineerd met een opleiding Marketing aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Roy heeft aan de wieg gestaan van de oprichting en de uitrol van het reismerk GoFun. Daarnaast is hij werkzaam in diverse functies en als consultant betrokken geweest bij touroperators als OAD, Peter Langhout reizen en Corendon. Creativiteit, innovatie en ondernemerschap zijn drie speerpunten in zijn drijfveren.

Een gedachte over “View op de reiswereld #1: Innovatie in reisindustrie destructie of disruptie?”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *