Albert Boswijk is organisatie adviseur en oprichter van het European Centre for the Experience and Transformation Economy. Albert heeft een internationale reputatie als spreker en auteur. Hij publiceerde Een Nieuwe Kijk op de Experience Economie (Pearson 2005) en de Economie van Experiences (Boswijk, Peelen, Olthof 2015). Beiden in het Engels vertaald. Recent publiceerde hij samen met J.Oskam het artikel Airbnb; The Future of Networked Hospitality businesses, (2016 Tourism Futures), evenals Airbnb What is Next.

In zijn presentatie tijdens de Vakantiebeurs Vakdagen zal hij ingaan op zijn nog niet gepubliceerde artikel ;The rise of the network economy and the Experience Value Drivers of Airbnb voor het Journal of Value Creation( 2017).

 

Hoe ziet een gemiddelde dag eruit voor jou als oprichter en managing director van het European Cente for the Experience and Transformation Economy? En waarom ben je er uiteindelijk mee begonnen?

”Het belangrijkste motief waarom ik in 2000 met het Centre begonnen ben, is omdat ik vond dat de manier waarop we in het algemeen zaken doen te veel beperkt wordt. De focus ligt op het economische en puur transactionele aspect en niet zozeer op wat het doet voor ons als mens en voor onze kwaliteit van leven.

Ik zocht een manier ”to humanise the business” en de Economie van Experience bleek een prachtige combinatie te zijn van de psychologie van de ervaring, veranderingsmanagement én business principes. Nu spreek ik liever over het transformatieproces van de waardepropositie als een geïntegreerd eco-systeem, waarvan het ervaringsaspect (de experience) een essentieel onderdeel is.

Een gemiddelde dag heb ik gelukkig niet. Mijn werk voor het Centre bestaat uit het volgen van nieuwe structurele maatschappelijke ontwikkelingen en deze op hun waarde en hun betekenis schatten. Ik geef regelmatig gastcolleges en lezingen en blijf ontwikkelen aan onze internationale course Reshape en het zoeken naar passende business cases. Tevens ben ik mentor voor StartUpBootcamp. Het is zeer boeiend om startups ter zijde te staan en zien waar ze mee worstelen, je krijgt daardoor een mooi overzicht van waar de innovaties arena’s zich bevinden. Daarnaast houd ik als schrijver ons eigen boek actueel en publiceer ik regelmatig over het vakgebied.”

Wie zijn volgens jou nog de nieuwe spelers in de online reismarkt op het gebied van de network economy?  En zie jij daarnaast opkomende bedrijven die nog niet zo bekend zijn?

”Voor zover ik het kan overzien, is Yays concierged appartments een aantrekkelijke en relatief nieuwe speler die weleens groot kan worden. Yays biedt het beste van twee werelden in een hybride van hotelservice met een gevoel van “ to live like a local”. Verder zijn er kleinere spelers in de markt die zich concentreren op local experiences. Naar aanleiding van de komst van Airbnb en soortgelijke platforms is er veel meer dynamiek in de markt, dus het is relevant dit op de voet te blijven volgen.”

Kun je alvast een tipje van de sluier oplichten hoe jij kansen ziet voor de reisindustrie om vanuit deze ‘network economy’ samen te werken?

”Je hebt het over samenwerken, maar ik denk veel eerder dat het gaat om de mindset, een houding hoe je de markt tegemoet treedt en bedient. Het is duidelijk dat waardenetwerken en communities een zeer belangrijke rol spelen. Iedereen kijkt naar de voorkant, maar waar het echt om gaat is de achterkant: onder de motorkap van de experience- en data technologie. Welke data komen er beschikbaar voor de netwerkeigenaar zodat men bezoekers gepersonaliseerd kan gaan benaderen en daardoor de relatie beter kan managen?

De kans die voorligt is de totale personalisering voor de reizigers. Het toerisme van de getreden paden dient te transformeren en opgeschaald te worden naar persoonlijke journeys van betekenis.”

Wat is jouw visie over hoe de deelmarkt zich op het gebied van reizen in de komende jaren verder zal ontwikkelen? Zijn er bijvoorbeeld nog belangrijke verschillen binnen de diverse sectoren; OTA’s, luchtvaart, hotels, etcetera?

”Prof. Wim de Ridder zegt in zijn boek Metamorfose dat reizen uiteindelijk niets meer zullen gaan kosten, dat de waarde uiteindelijk gehaald wordt uit het bezoek. Een fascinerende visie op de marktontwikkeling in de reismarkt. Duidelijk is dat reizen een primaire behoefte geworden is. Reizen is voor bijna iedereen toegankelijk geworden. Massa toerisme en commoditisering zullen verder toenemen en ons voor gigantische uitdagingen stellen.

De strijd om de voorkeur van de reiziger speelt zich af op het gebied van convenience, naadloze interfaces, unieke betekenisvolle ervaringen, het hebben van heritage en personalisatie. Daarbij is het goed om nauwlettend de bewegingen te volgen van grote partijen, maar ook nieuwkomers en outsiders niet over het hoofd te zien. In de regel komen de meeste innovaties van outsiders.”

Je hebt eerder veel kennis gedeeld over the experience economy. Wat is het meest waardevolle verschil tussen de ‘experience economy’ en de ‘network economy’ om  de huidige economie te definiëren? En welke rol speelt de term ‘sharing economy’ dan nog?

”Duidelijker is eigenlijk de term networked economy. Deze is gebaseerd op de digitalisering van waardenetwerken waarbij verschillende gebruikersgroepen (in het geval van Airbnb hosts en guests) profiteren van de grootte van het netwerk en waarbij ook cross-over effecten plaatsvinden waardoor het netwerk exponentieel kan groeien. Deze netwerken hebben een andere waardeketen dan de traditionele hospitality business value chain. De kern van de Economie van Experiences is de psychologische waarde die je creëert. Dit kan zowel online zijn als fysiek en het liefst als een consistent, zichzelf versterkend geheel.

De deeleconomie is een verhaal apart, hiervoor verwijs ik graag naar ons boek en het artikel dat ik als co-auteur geschreven heb over networked hospitality businesses (Journal of Tourism Futures febr 2016). In de lezing tijdens de Vakantiebeurs Vakdag zal ik er nader op ingaan.”

Tot slot: het thema Airbnb in online travel, hoe ziet onze industrie er over twee jaar uit?

”Airbnb en soortgelijke platforms zullen gevestigde en geaccepteerde partijen worden en als een fact of life beschouwd worden. Ze zullen dezelfde problemen gaan ervaren als andere grote multinationals. Dat zie je nu al aan de toenemende regulering vanuit lokale overheden. De traditionele spelers zullen het bieden van authentieke ervaringen gaan overnemen en hun aanbod verder weten te personaliseren en daarmee aantrekkelijk te maken. Zo ontstaat een nieuw competitief speelveld. De winnaar is de reiziger.”

Nog niet ingeschreven voor de Vakantiebeurs Vakdagen op 10 en 11 januari? Registreer je nog snel via onderstaande button als vakbezoeker:

Bas Lemmens