TripAdvisor onderzocht de belangrijkste factoren die de engagement van vakantiegangers verhogen en gisteren verschenen de resultaten. De studie analyseerde gegevens zoals het aantal beoordelingen, reacties, foto’s en video’s van hotels en B&B’s om te laten zien welke factoren de consument het meest aanmoedigen om nog meer informatie te zoeken via TripAdvisor. Een blog met makkelijke lijstjes en handige cijfers om boekingscijfers en engagement te verhogen.

Key to succes: management reacties

Hotels die vanuit het management een reactie geven op recencies, hebben 21% meer kans op een reserveringsaanvraag via TripAdvisor. En wanneer er op minimaal 50% van de recensies een antwoord wordt gegeven, stijgt de kans op een boeking met 24%.

Dat een reactie vanuit het management vanuit het hotel relevant is, onderschreef Sanne Bakker eerder ook al in haar blog met betrekking tot do’s en don’ts bij het reageren op positieve reacties.

Foto’s nummer 1, hoe meer hoe beter

TripAdvisor onderzocht daarnaast nog eens welke factoren de engagement van reizigers verhogen, natuurlijk op volgorde van relevantie. En daaruit kunnen we opmaken; ja, foto’s en visuals zijn nog steeds nummer 1, zoals ook uit eerdere onderzoeken bleek.

Foto’s leiden niet alleen tot een hogere mate van betrokkenheid van vakantiegangers, maar ook tot meer potentiële boekingen. Tenminste 1 foto resulteert in 138% meer betrokkenheid van vakantiegangers. Wanneer er meer dan 100 foto’s beschikbaar zijn stijgt de betrokkenheid naar 151% en meer dan 1000 foto’s resulteert in 203% meer engagement. Dus het verschil van geen foto of tenminste 1 foto hebben is alleen al goed voor een stijging van 0 naar 138% engagement.

Top 4 engagementfactoren:

  1. Foto’s
  2. Aantal reviews
  3. Management activiteit op recensies van het afgelopen jaar
  4. Aantal recensies van het afgelopen jaar

Wanneer we het hebben over de invloed van foto’s op de boekingen, dan blijkt dat het hebben van 1 foto al met 225% de kans op een boeking verhoogd.

Meer management reacties = hogere review beoordeling

Deelnemen aan het gesprek van de reiziger is aan twee kanten gunstig: hoe meer reacties op de reviews vanuit het management, hoe hoger de gemiddelde review beoordeling. De mate van betrokkenheid van vakantiegangers neemt ook toe met de aanwezigheid van meer management reacties. Hotels en B&B’s die hebben gereageerd op ten minste 1 reactie, zien nu al 17% meer betrokkenheid van vakantiegangers in vergelijking met de hotels en B&B’s die geen reacties geven vanuit het management.

0% respons  = 3.81 gemiddelde review beoordeling

5%-40% respons = 4.04 gemiddelde review beoordeling

40% – 65% respons = 4.05 gemiddelde review beoordeling

65%+ respons = 4.15 gemiddelde review beoordeling

Het loont dus zeer de moeite om vanuit de hogere posities in het hotelmanagement te reageren op positieve, maar ook op negatieve reviews. Deelnemen aan het gesprek waaruit blijkt dat de eigenaar geeft om feedback, heeft een zeer reëel en meetbaar effect.