Reiswerk staat altijd klaar voor de reisprofessional, in welke fase van je leven je ook bevindt. Dat is de boodschap die deze ‘Facebook Travel Timeline’ campagne moet gaan uitstralen. Tessa de Jong is kind meisje en vrouw en je volgt haar haar hele ‘carrière binnen de reiswereld. Daarom richt het speciaal opgezette Facebook kanaal zich op scholieren, studenten, toekomstige reisprofessionals en professionals.

Over Tessa

Tessa komt tot leven op Facebook via haar eigen profiel. Door het jaar heen zal het leven van Tessa centraal staan in de communicatie van Reiswerk richting de reisprofessional. Je kunt, als je vrienden met haar wordt, al haar ontwikkelingen volgen aan de hand van bijvoorbeeld video’s en posts. Tessa (bedacht door Hammerfest) laat op een 3.0 wijze zien dat Reiswerk klaar staat voor de reisprofessional, van studie tot pensioen.

Reisprofessionals van het nieuwe type online reisbedrijf

Natuurlijk is de doelgroep die Reiswerk aanspreekt en Reiswerk aan wil spreken, enorm groot. Tevens wil Reiswerk met haar diensten en services onder de aandacht komen van reisprofessionals die werken voor de nieuwe type (online) reisbedrijven die vaak niet als traditioneel reisbedrijf worden gezien, maar wel degelijk bij de reisbranche horen. Daarnaast vormen onderstaande doelgroepen tot de campagne:

Scholieren
Scholieren die geïnteresseerd zijn in een studie en loopbaan in de reisbranche. Omdat deze groep relatief jong is en (nog) niet direct in contact staat met Reiswerk is het mogelijk om deze groep te bereiken via hun Facebook omgeving. Deze omgeving is werkzaam in de reisbranche en valt onder een van de overige doelgroepen.

Studenten
Studenten die een toeristische studie volgen (HTRO/MTRO). De kans is groot dat deze groep\ na afloop van hun studie kiest voor een carrière in de reisbranche.

Reisprofessional
De professionals werkzaam in de reisbranche. Voor hen is Reiswerk het informatieplatform gedurende hun carrière. Binnen de doelgroep van de reisprofessional is een onderscheid te maken in de reisprofessional die werkzaam is bij (meestal traditionele) bedrijven en reisprofessionals die werkzaam zijn bij (vaak online) bedrijven.

De potentiële reisprofessional
Dit zijn professionals die werkzaam zijn in overige branches maar graag in de reisbranche werkzaam willen zijn. Voor hen is voornamelijk de vacaturebank van Reiswerk erg interessant.

Hero content model

Voor de verdere verspreiding van de campagne en de content, wordt gebruikt gemaakt van het Hero Content Model, waar in dit blog al eerder over geschreven is.

Het eerste type content dat wordt vastgesteld binnen het model is de ‘hygiene content’. Hygiene content wordt gedefinieerd als content dat dagelijks relevant is voor de doelgroep. Deze content is altijd makkelijk, toegankelijk en up-to-date. Het tweede type content dat wordt gedefinieerd binnen het model is ‘hub content’. De hub content is content die relevant wordt beschouwd door de doelgroep, maar niet dagelijks noodzakelijk is. Deze content wordt op reguliere basis gecommuniceerd. Het derde type content dat wordt gedefinieerd in het Hero content model zijn de explosies binnen het communicatie traject. Deze hero momenten, ook wel de ‘Super Bowlmomenten’ genoemd, zijn schaars en vinden maar enkele keren in het jaar plaats. Deze uitingen zorgen voor veel interactie met de doelgroep en creëren een buzz voor de campagne door de verschillende kanalen op een samenhangende wijze in te zetten.

De uitingen die gedaan zullen worden gedurende campagne kunnen worden gedefinieerd als hub content en hero content. Binnen de campagne is de reguliere communicatie van Reiswerk op social media de hygiene content.

Blijf Tessa volgen op Facebook en via de Reiswerk Campagne pagina.