Een interessant bericht over Groupon Belgie. De Verenging Vlaamse Reisbureaus had een zaak aangespannen tegen Groupon omdat zij reizen verkopen op hun site. Groupon heeft daar echter geen geldige vergunning voor, die wel vereist is in Belgie. De rechtbank van Brussel heeft Groupon schuldig bevonden aan het overtreden van een aantal wetten:

  • de reiscontractenwet
  • de wet op marktpraktijden
  • het decreet op reisbureaus

VVR had zelf het initiatief genomen en Groupon aangeklaagd. Johan Demeester van het VVR: “Wij zijn blij met het vonnis”, Groupon.be beweert geen reizen te verkopen, maar dat klopt niet want dat doen ze wel. In de wandelgangen wordt ook al gefluisterd dat Groupon in beroep zou gaan en dat zou me niet verwonderen”. “Hiermee proberen ze het proces te rekken om zo ondertussen een reisvergunning aan te vragen”, aldus Demeester.